messager
 
call ข้อมูลการติดต่อ
นายปิยวัฒน์ ศรีมาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
call : 080-109-3250
นายสิทธิชัย คำหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
call : 081-978-5120
image ภาพประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 2024
การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานวันธงชาติไทย
ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์แนวคิดเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
 

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมเมืองสุขภาพดี
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview4

camera_alt ภาพกิจกรรม
ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำเดือนกรกฎาคม [10 กรกฎาคม 2567]
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2567[10 กรกฎาคม 2567]
 

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview38
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview46
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบข้อมูลข่าวสาร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
ดูเมนูทั้งหมด
ระเบียบ/กฎหมาย

สถิติ sitemap
วันนี้ 28
เดือนนี้2,117
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,475
ทั้งหมด 161,857