องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
check_circle แผนผังโครงสร้าง
กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง