ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ (077) 547071 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ (077) 547071../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ (077) 547071
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : wA6N3AHMon91039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : พัฒนาอย่างมีระบบ ครบถ้วนเศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม นำพาสุขภาพดีถ้วนหน้าศรัทธาการทำประชาคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พัฒนาอย่างมีระบบ ครบถ้วนเศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม นำพาสุขภาพดีถ้วนหน้าศรัทธาการทำประชาคม../add_file/พัฒนาอย่างมีระบบ ครบถ้วนเศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม นำพาสุขภาพดีถ้วนหน้าศรัทธาการทำประชาคม
ชื่อไฟล์ : ๑. พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการ ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมในการพัฒนา ๖. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ๗. บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘. บำรุงรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑. พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการ ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมในการพัฒนา ๖. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ๗. บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘. บำรุงรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม../add_file/๑. พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการ ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมในการพัฒนา ๖. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ๗. บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘. บำรุงรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ : ๑. ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม,ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ให้ความครอบคลุมพื้นที่ตำบล ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ๓. ส่งเสริมค่านิยมและจิตสำนึกในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๔. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ๕. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ราชการ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน ๖. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันอุทกภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑. ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม,ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ให้ความครอบคลุมพื้นที่ตำบล ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ๓. ส่งเสริมค่านิยมและจิตสำนึกในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๔. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ๕. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ราชการ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน ๖. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันอุทกภัย../add_file/๑. ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม,ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ให้ความครอบคลุมพื้นที่ตำบล ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ๓. ส่งเสริมค่านิยมและจิตสำนึกในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๔. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ๕. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ราชการ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน ๖. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันอุทกภัย
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 0dsP8uvMon91500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ (077) 547071 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ (077) 547071../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ (077) 547071
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประวัติ อบต.ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ (077) 547071 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติ อบต.ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ (077) 547071../add_file/ประวัติ อบต.ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ (077) 547071
ชื่อไฟล์ : F3oVTITMon92354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณสี่แยกท่าข้าม ม.6 ตำบลท่าข้าม โดยการขุดลอกฝังท่อระบายน้ำ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณสี่แยกท่าข้าม ม.6 ตำบลท่าข้าม โดยการขุดลอกฝังท่อระบายน้ำ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553../add_file/ช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณสี่แยกท่าข้าม ม.6 ตำบลท่าข้าม โดยการขุดลอกฝังท่อระบายน้ำ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562../add_file/อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ../add_file/มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ชื่อไฟล์ : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศผผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2565 มาเพื่อทราบโดยทั่วไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศผผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2565 มาเพื่อทราบโดยทั่วไป../add_file/ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศผผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2565 มาเพื่อทราบโดยทั่วไป
ชื่อไฟล์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ขอส่งหนังสือ "แนวทางดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566" เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผุ้ประกอบกิจการด้านอาหารประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาด สถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายในที่ทางสาธารณะ และอาหารริมบาทวิถี ในพื้นที่ทุกห่งและแหล่งท่องเที่ยว โดยประสานกิจกรรมการดำเนินงานแก่ภาคีเครือข่าย สมาคม ชมรมร้านอาหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการ เพื่อยกระดับมาตราฐานและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย และรองรับการท่องเที่ยวไทยภายใต้วิถีใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ขอส่งหนังสือ "แนวทางดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566" เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผุ้ประกอบกิจการด้านอาหารประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาด สถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายในที่ทางสาธารณะ และอาหารริมบาทวิถี ในพื้นที่ทุกห่งและแหล่งท่องเที่ยว โดยประสานกิจกรรมการดำเนินงานแก่ภาคีเครือข่าย สมาคม ชมรมร้านอาหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการ เพื่อยกระดับมาตราฐานและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย และรองรับการท่องเที่ยวไทยภายใต้วิถีใหม่../add_file/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ขอส่งหนังสือ "แนวทางดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566" เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผุ้ประกอบกิจการด้านอาหารประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาด สถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายในที่ทางสาธารณะ และอาหารริมบาทวิถี ในพื้นที่ทุกห่งและแหล่งท่องเที่ยว โดยประสานกิจกรรมการดำเนินงานแก่ภาคีเครือข่าย สมาคม ชมรมร้านอาหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการ เพื่อยกระดับมาตราฐานและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย และรองรับการท่องเที่ยวไทยภายใต้วิถีใหม่
ชื่อไฟล์ : ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่ จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการทองเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่ อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่ จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการทองเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่ อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ../add_file/ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่ จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการทองเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่ อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : "ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม" ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทรศัพท์ : 0-7754-7071 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ saraban@obttkham.go.th หมายเลขโทรสาร 0 -7754-7215 Web Site : www.obtthakham.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม" ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทรศัพท์ : 0-7754-7071 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ saraban@obttkham.go.th หมายเลขโทรสาร 0 -7754-7215 Web Site : www.obtthakham.go.th../add_file/"ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม" ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทรศัพท์ : 0-7754-7071 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ saraban@obttkham.go.th หมายเลขโทรสาร 0 -7754-7215 Web Site : www.obtthakham.go.th
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/www.thakham/?_rdc=1&_rdr file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/www.thakham/?_rdc=1&_rdr../add_file/https://web.facebook.com/www.thakham/?_rdc=1&_rdr
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tXUJqMITue13757.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 3WTuMwhTue84039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 5XdsJMmTue14039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ETVBkjmTue14104.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม งดให้บริการประชาชนชั่วคราวในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งแต่วันที่ 23-29 มีนาคม 2565 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม งดให้บริการประชาชนชั่วคราวในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งแต่วันที่ 23-29 มีนาคม 2565 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2565../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม งดให้บริการประชาชนชั่วคราวในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งแต่วันที่ 23-29 มีนาคม 2565 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยขณะนี้สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอท่าแซะและจังหวัดชุมพร ยังคงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงปิดประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จึงประกาศให้ทราบโทยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยขณะนี้สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอท่าแซะและจังหวัดชุมพร ยังคงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงปิดประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จึงประกาศให้ทราบโทยทั่วกัน../add_file/ด้วยขณะนี้สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอท่าแซะและจังหวัดชุมพร ยังคงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงปิดประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จึงประกาศให้ทราบโทยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายอำนาจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2443 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีไก้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2443 ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2483 เมื่อประกาศฉบับนี้ใช้บังคับแล้ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายอำนาจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2443 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีไก้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2443 ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2483 เมื่อประกาศฉบับนี้ใช้บังคับแล้ว../add_file/ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายอำนาจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2443 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีไก้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2443 ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2483 เมื่อประกาศฉบับนี้ใช้บังคับแล้ว
ชื่อไฟล์ : ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483 กรมการปกครองจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483 ด้วยวิธีการดังนี้ 1.รับฟังความคิดเห็นผ่าระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) 2.สำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมปกครอง โทรศัพท์ 02-2356-9569 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483 กรมการปกครองจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483 ด้วยวิธีการดังนี้ 1.รับฟังความคิดเห็นผ่าระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) 2.สำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมปกครอง โทรศัพท์ 02-2356-9569../add_file/ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483 กรมการปกครองจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483 ด้วยวิธีการดังนี้ 1.รับฟังความคิดเห็นผ่าระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) 2.สำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมปกครอง โทรศัพท์ 02-2356-9569
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ EB 10/2564 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ริมถนนสายประชานิคม ๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดินก้อง ตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จำนวน 40 บ่อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ EB 10/2564 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ริมถนนสายประชานิคม ๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดินก้อง ตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จำนวน 40 บ่อ../add_file/เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ EB 10/2564 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ริมถนนสายประชานิคม ๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดินก้อง ตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จำนวน 40 บ่อ
ชื่อไฟล์ : ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยขึ้น ณ องคืการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายชื่อแนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยขึ้น ณ องคืการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายชื่อแนบ ../add_file/ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยขึ้น ณ องคืการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายชื่อแนบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและแต่งตั้งคระกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ชพ 0023.3/15382 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จังหวัดชุมพรแจ้งให้องค์การบริหารกรปกครองท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยภัยในช่วงฤดูฝน 2564 ประกอบกับจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 2/2564 ในช่วงวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นดารเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายชื่อแนบต่อไปนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและแต่งตั้งคระกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ชพ 0023.3/15382 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จังหวัดชุมพรแจ้งให้องค์การบริหารกรปกครองท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยภัยในช่วงฤดูฝน 2564 ประกอบกับจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 2/2564 ในช่วงวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นดารเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายชื่อแนบต่อไปนี้ ../add_file/คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและแต่งตั้งคระกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ชพ 0023.3/15382 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จังหวัดชุมพรแจ้งให้องค์การบริหารกรปกครองท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยภัยในช่วงฤดูฝน 2564 ประกอบกับจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 2/2564 ในช่วงวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นดารเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายชื่อแนบต่อไปนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓../add_file/ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาล จำนวน 2 อัตรา เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาล จำนวน 2 อัตรา เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.../add_file/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาล จำนวน 2 อัตรา เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แนวทางการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ../add_file/แนวทางการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตตำบลท่าข้าม อันเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน และป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน ควบคุมโรคระบาด มลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพิษจากการเลี้ยงสัตว์ และเพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน ผู้ใดมีข้อเสนอแนะหรือความเห็นเพิ่มเติม สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นได้ที่งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตตำบลท่าข้าม อันเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน และป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน ควบคุมโรคระบาด มลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพิษจากการเลี้ยงสัตว์ และเพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน ผู้ใดมีข้อเสนอแนะหรือความเห็นเพิ่มเติม สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นได้ที่งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตตำบลท่าข้าม อันเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน และป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน ควบคุมโรคระบาด มลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพิษจากการเลี้ยงสัตว์ และเพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน ผู้ใดมีข้อเสนอแนะหรือความเห็นเพิ่มเติม สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นได้ที่งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชมฟุตบอลท่าข้ามคัพ(ผู้นำท้องถิ่น) 22-27 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาฟุตบอล อบต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร คู่เปิดสนามวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ระหว่าง อบต.ท่าข้าม พบ อบต.นากระตาม ในการแข่งขันครั้งมีทีมมาร่วมการแข่งขันจาก 4 อำเภอของจังหวัดชุมพร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชมฟุตบอลท่าข้ามคัพ(ผู้นำท้องถิ่น) 22-27 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาฟุตบอล อบต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร คู่เปิดสนามวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ระหว่าง อบต.ท่าข้าม พบ อบต.นากระตาม ในการแข่งขันครั้งมีทีมมาร่วมการแข่งขันจาก 4 อำเภอของจังหวัดชุมพร../add_file/ขอเชิญชมฟุตบอลท่าข้ามคัพ(ผู้นำท้องถิ่น) 22-27 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาฟุตบอล อบต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร คู่เปิดสนามวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ระหว่าง อบต.ท่าข้าม พบ อบต.นากระตาม ในการแข่งขันครั้งมีทีมมาร่วมการแข่งขันจาก 4 อำเภอของจังหวัดชุมพร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2555 ณ บริเวณโรงเรียนวัดท่าข้ามเดิม หมู่ 4 ภายในมีการประกวดนางนพมาศ, ประกวดกระทง, รำวง, มวย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2555 ณ บริเวณโรงเรียนวัดท่าข้ามเดิม หมู่ 4 ภายในมีการประกวดนางนพมาศ, ประกวดกระทง, รำวง, มวย../add_file/ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2555 ณ บริเวณโรงเรียนวัดท่าข้ามเดิม หมู่ 4 ภายในมีการประกวดนางนพมาศ, ประกวดกระทง, รำวง, มวย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2555 ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยงานสำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยงานส่วนการคลัง จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยงานส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น เว้นวันหยุดราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2555 ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยงานสำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยงานส่วนการคลัง จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยงานส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น เว้นวันหยุดราชการ../add_file/รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2555 ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยงานสำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยงานส่วนการคลัง จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยงานส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น เว้นวันหยุดราชการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา ขอรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 6-23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา ขอรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 6-23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ)../add_file/รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา ขอรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 6-23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าข้าม ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้และอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครปฐม บริเวณจุดรับบริจาคสี่แยกท่าข้าม (นำของไปบริจาค ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 7 ตุลาคม 2554ในนามประชาชนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าข้าม ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้และอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครปฐม บริเวณจุดรับบริจาคสี่แยกท่าข้าม (นำของไปบริจาค ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 7 ตุลาคม 2554ในนามประชาชนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร)../add_file/ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าข้าม ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้และอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครปฐม บริเวณจุดรับบริจาคสี่แยกท่าข้าม (นำของไปบริจาค ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 7 ตุลาคม 2554ในนามประชาชนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. กีฬา อบจ. คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. กีฬา อบจ. คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 และกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอลหญิง ของนักกีฬา อบต.ท่าข้าม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 (ตารางแข่งขันตามเอกสารที่แนบมา) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. กีฬา อบจ. คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. กีฬา อบจ. คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 และกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอลหญิง ของนักกีฬา อบต.ท่าข้าม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 (ตารางแข่งขันตามเอกสารที่แนบมา)../add_file/ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. กีฬา อบจ. คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. กีฬา อบจ. คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 และกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอลหญิง ของนักกีฬา อบต.ท่าข้าม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 (ตารางแข่งขันตามเอกสารที่แนบมา)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. ทุ่งคาคัพ ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ.สนามโรงเรียนทุ่งคาฯ ระหว่าง เทศบาลขุนกระทิง Vs. อบต.ท่าข้าม FC. วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ.สนามโรงเรียนทุ่งคาฯ ระหว่าง อบต.ท่าข้าม FC Vs. เทศบาลบางหมาก วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ.สนามโรงเรียนทุ่งคาฯ ระหว่าง ท่าข้าม FC. Vs. อบต.ถ้ำสิงห์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. ทุ่งคาคัพ ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ.สนามโรงเรียนทุ่งคาฯ ระหว่าง เทศบาลขุนกระทิง Vs. อบต.ท่าข้าม FC. วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ.สนามโรงเรียนทุ่งคาฯ ระหว่าง อบต.ท่าข้าม FC Vs. เทศบาลบางหมาก วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ.สนามโรงเรียนทุ่งคาฯ ระหว่าง ท่าข้าม FC. Vs. อบต.ถ้ำสิงห์ ../add_file/ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. ทุ่งคาคัพ ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอลผู้นำ ท่าข้าม FC. วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ.สนามโรงเรียนทุ่งคาฯ ระหว่าง เทศบาลขุนกระทิง Vs. อบต.ท่าข้าม FC. วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ.สนามโรงเรียนทุ่งคาฯ ระหว่าง อบต.ท่าข้าม FC Vs. เทศบาลบางหมาก วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ.สนามโรงเรียนทุ่งคาฯ ระหว่าง ท่าข้าม FC. Vs. อบต.ถ้ำสิงห์
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญเที่ยวงาน"ขึ้นถ้ำปิดทองพ่อปู่หลักเมือง"วัดเทพเจริญ(วัดถ้ำรับร่อ) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554 โดยในงานมีการแสดงมหรสพมากมาย อาทิเช่น ดนตรีลูกท่ง จากค่าย RS. GMM. การแสดง มโนราห์, ลิเก, หนังตะลุง, ภาพยนตร์ และการแข่งขันชกมวย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญเที่ยวงาน"ขึ้นถ้ำปิดทองพ่อปู่หลักเมือง"วัดเทพเจริญ(วัดถ้ำรับร่อ) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554 โดยในงานมีการแสดงมหรสพมากมาย อาทิเช่น ดนตรีลูกท่ง จากค่าย RS. GMM. การแสดง มโนราห์, ลิเก, หนังตะลุง, ภาพยนตร์ และการแข่งขันชกมวย ../add_file/ขอเชิญเที่ยวงาน"ขึ้นถ้ำปิดทองพ่อปู่หลักเมือง"วัดเทพเจริญ(วัดถ้ำรับร่อ) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554 โดยในงานมีการแสดงมหรสพมากมาย อาทิเช่น ดนตรีลูกท่ง จากค่าย RS. GMM. การแสดง มโนราห์, ลิเก, หนังตะลุง, ภาพยนตร์ และการแข่งขันชกมวย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันพ่อ ณ อบต.ท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป มีการแสดงของเด็กบนเวที file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันพ่อ ณ อบต.ท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป มีการแสดงของเด็กบนเวที ../add_file/ขอเชิญร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันพ่อ ณ อบต.ท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป มีการแสดงของเด็กบนเวที
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ณ อบต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 งานเริ่มประมาณ 18.00น. เป็นต้นไป มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ประกวดร้องเพลง รำวงย้อนยุค และการแสดงอีกมากมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ณ อบต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 งานเริ่มประมาณ 18.00น. เป็นต้นไป มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ประกวดร้องเพลง รำวงย้อนยุค และการแสดงอีกมากมาย ../add_file/ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ณ อบต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 งานเริ่มประมาณ 18.00น. เป็นต้นไป มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ประกวดร้องเพลง รำวงย้อนยุค และการแสดงอีกมากมาย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มาตราฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตราฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร../add_file/มาตราฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day เชิญชวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ใช้โอกาสที่โควิด - 19 ระบาดหนักนี้ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปีนี้คือ Commit to quit หรือ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้กำหนดเป็นคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” นั่นก็เพราะว่า ปัจจุบันนานาประเทศประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเชื้อจะทำลายปอด ทำให้ปอดอักเสบรุนแรงการสูบบุหรี่ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายปอดและเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ส่งผลให้อาการของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทรุดหนักได้ นอกจากนั้น มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เข้มแข็ง เช่น การขึ้นภาษีบุหรี่ และเพิ่มการเข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่จะช่วยลดการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ ดังเช่นที่กระทรวงได้ประกาศบังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์คำเตือน และโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา อีกทั้งยังมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชน ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่มีสาระสำคัญในการประกาศเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งแบ่งเขตปลอดบุหรี่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ - เขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เช่น รถยนต์โดยสารประจำทาง ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ รวมถึงแท็กซี่ ตู้รถไฟปรับอากาศ และห้องชมมหรสพ - เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น โรงเรียน ห้องสมุด แต่ยกเว้นห้องส่วนตัว - เขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมด เช่น สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ให้สูบเฉพาะในเขตสูบบุหรี่ - เขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้น ๆ เช่น ตู้รถไฟโดยสารทั่วไปที่ไม่ใช่แบบปรับอากาศ และร้านขายอาหารทั่ว ๆ ไป เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แต่ต้องจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด 2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีสาระสำคัญในการห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงห้ามขายสินค้าอื่นและแถมบุหรี่ให้ หรือขายบุหรี่แล้วแถมสินค้าอื่น และห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม โทษของบุหรี่ การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเองและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็ง ไม่ต่ำกว่า 42 ชนิด ซึ่งสารอันตรายที่สำคัญ ผู้ที่สูบบุหรี่ยังเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจ อาจมีอาการไอเรื้อรัง บางครั้งไอถี่จนไม่สามารถนอนได้ นอกจากนี้ทาร์ในควันบุหรี่จะสะสมอยู่ในปอดจะทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ทำให้หายใจขัด หอบ และหากเป็นเรื้อรังอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ง่ายเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบว่าการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เช่นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล โรคความดันเลือดสูง โรคตับแข็ง โรคปริทนต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคหัวใจ เป็นต้น และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้สูบบุหรี่อีกด้วย ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและการสื่อสาร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day เชิญชวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ใช้โอกาสที่โควิด - 19 ระบาดหนักนี้ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปีนี้คือ Commit to quit หรือ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้กำหนดเป็นคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” นั่นก็เพราะว่า ปัจจุบันนานาประเทศประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเชื้อจะทำลายปอด ทำให้ปอดอักเสบรุนแรงการสูบบุหรี่ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายปอดและเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ส่งผลให้อาการของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทรุดหนักได้ นอกจากนั้น มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เข้มแข็ง เช่น การขึ้นภาษีบุหรี่ และเพิ่มการเข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่จะช่วยลดการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ ดังเช่นที่กระทรวงได้ประกาศบังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์คำเตือน และโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา อีกทั้งยังมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชน ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่มีสาระสำคัญในการประกาศเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งแบ่งเขตปลอดบุหรี่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ - เขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เช่น รถยนต์โดยสารประจำทาง ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ รวมถึงแท็กซี่ ตู้รถไฟปรับอากาศ และห้องชมมหรสพ - เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น โรงเรียน ห้องสมุด แต่ยกเว้นห้องส่วนตัว - เขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมด เช่น สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ให้สูบเฉพาะในเขตสูบบุหรี่ - เขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้น ๆ เช่น ตู้รถไฟโดยสารทั่วไปที่ไม่ใช่แบบปรับอากาศ และร้านขายอาหารทั่ว ๆ ไป เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แต่ต้องจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด 2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีสาระสำคัญในการห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงห้ามขายสินค้าอื่นและแถมบุหรี่ให้ หรือขายบุหรี่แล้วแถมสินค้าอื่น และห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม โทษของบุหรี่ การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเองและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็ง ไม่ต่ำกว่า 42 ชนิด ซึ่งสารอันตรายที่สำคัญ ผู้ที่สูบบุหรี่ยังเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจ อาจมีอาการไอเรื้อรัง บางครั้งไอถี่จนไม่สามารถนอนได้ นอกจากนี้ทาร์ในควันบุหรี่จะสะสมอยู่ในปอดจะทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ทำให้หายใจขัด หอบ และหากเป็นเรื้อรังอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ง่ายเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบว่าการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เช่นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล โรคความดันเลือดสูง โรคตับแข็ง โรคปริทนต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคหัวใจ เป็นต้น และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้สูบบุหรี่อีกด้วย ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและการสื่อสาร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค../add_file/31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day เชิญชวนคนไทยที่สูบบุหรี่ ใช้โอกาสที่โควิด - 19 ระบาดหนักนี้ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปีนี้คือ Commit to quit หรือ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้กำหนดเป็นคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” นั่นก็เพราะว่า ปัจจุบันนานาประเทศประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเชื้อจะทำลายปอด ทำให้ปอดอักเสบรุนแรงการสูบบุหรี่ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายปอดและเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ส่งผลให้อาการของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทรุดหนักได้ นอกจากนั้น มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เข้มแข็ง เช่น การขึ้นภาษีบุหรี่ และเพิ่มการเข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่จะช่วยลดการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ ดังเช่นที่กระทรวงได้ประกาศบังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์คำเตือน และโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา อีกทั้งยังมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชน ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่มีสาระสำคัญในการประกาศเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งแบ่งเขตปลอดบุหรี่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ - เขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เช่น รถยนต์โดยสารประจำทาง ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ รวมถึงแท็กซี่ ตู้รถไฟปรับอากาศ และห้องชมมหรสพ - เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น โรงเรียน ห้องสมุด แต่ยกเว้นห้องส่วนตัว - เขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมด เช่น สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ให้สูบเฉพาะในเขตสูบบุหรี่ - เขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้น ๆ เช่น ตู้รถไฟโดยสารทั่วไปที่ไม่ใช่แบบปรับอากาศ และร้านขายอาหารทั่ว ๆ ไป เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แต่ต้องจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด 2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีสาระสำคัญในการห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงห้ามขายสินค้าอื่นและแถมบุหรี่ให้ หรือขายบุหรี่แล้วแถมสินค้าอื่น และห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม โทษของบุหรี่ การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเองและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็ง ไม่ต่ำกว่า 42 ชนิด ซึ่งสารอันตรายที่สำคัญ ผู้ที่สูบบุหรี่ยังเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจ อาจมีอาการไอเรื้อรัง บางครั้งไอถี่จนไม่สามารถนอนได้ นอกจากนี้ทาร์ในควันบุหรี่จะสะสมอยู่ในปอดจะทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ทำให้หายใจขัด หอบ และหากเป็นเรื้อรังอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ง่ายเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบว่าการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เช่นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล โรคความดันเลือดสูง โรคตับแข็ง โรคปริทนต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคหัวใจ เป็นต้น และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้สูบบุหรี่อีกด้วย ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและการสื่อสาร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
ชื่อไฟล์ : การใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของยาสูบเป็นมาตรการหรือยาแรงที่สุด ประเทศ ไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่า มีมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่อยู่ในระดับดีมาก ประเทศหนึ่งการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างครอบคลุมต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กัน ที่ผ่านมา ประเทศไทยใช้ทั้งมาตรการราคาและภาษีเพื่อลดความต้องการยาสูบและมาตรการที่ไม่ใช่ราคาที่จะลด อุปสงค์การบริโภคยาสูบ ได้แก่การป้องกันจากการสัมผัสกับควันบุหรี่กฎหมายเกี่ยวกับสาระของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสูบ บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ การให้ความรู้และการสื่อสารโทษของยาสูบ การโฆษณายาสูบส่งเสริมการขาย และการให้การสนับสนุน และมาตรการลดความต้องการเกี่ยวกับการพึ่งพาบุหรี่และเลิกสูบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของยาสูบเป็นมาตรการหรือยาแรงที่สุด ประเทศ ไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่า มีมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่อยู่ในระดับดีมาก ประเทศหนึ่งการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างครอบคลุมต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กัน ที่ผ่านมา ประเทศไทยใช้ทั้งมาตรการราคาและภาษีเพื่อลดความต้องการยาสูบและมาตรการที่ไม่ใช่ราคาที่จะลด อุปสงค์การบริโภคยาสูบ ได้แก่การป้องกันจากการสัมผัสกับควันบุหรี่กฎหมายเกี่ยวกับสาระของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสูบ บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ การให้ความรู้และการสื่อสารโทษของยาสูบ การโฆษณายาสูบส่งเสริมการขาย และการให้การสนับสนุน และมาตรการลดความต้องการเกี่ยวกับการพึ่งพาบุหรี่และเลิกสูบ ../add_file/การใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของยาสูบเป็นมาตรการหรือยาแรงที่สุด ประเทศ ไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่า มีมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่อยู่ในระดับดีมาก ประเทศหนึ่งการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างครอบคลุมต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กัน ที่ผ่านมา ประเทศไทยใช้ทั้งมาตรการราคาและภาษีเพื่อลดความต้องการยาสูบและมาตรการที่ไม่ใช่ราคาที่จะลด อุปสงค์การบริโภคยาสูบ ได้แก่การป้องกันจากการสัมผัสกับควันบุหรี่กฎหมายเกี่ยวกับสาระของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสูบ บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ การให้ความรู้และการสื่อสารโทษของยาสูบ การโฆษณายาสูบส่งเสริมการขาย และการให้การสนับสนุน และมาตรการลดความต้องการเกี่ยวกับการพึ่งพาบุหรี่และเลิกสูบ
ชื่อไฟล์ : วินัยข้าราชการ ข้อ 1 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดเสมอ ข้อ 2 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ข้อ 3 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการ ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ข้อ 5 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ข้อ 6 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตาม - กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ - มติคณะรัฐมนตรี - นโยบายของทางราชการ “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วินัยข้าราชการ ข้อ 1 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดเสมอ ข้อ 2 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ข้อ 3 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการ ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ข้อ 5 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ข้อ 6 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตาม - กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ - มติคณะรัฐมนตรี - นโยบายของทางราชการ “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”../add_file/วินัยข้าราชการ ข้อ 1 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดเสมอ ข้อ 2 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ข้อ 3 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการ ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ข้อ 5 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ข้อ 6 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตาม - กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ - มติคณะรัฐมนตรี - นโยบายของทางราชการ “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเด็กเยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริสนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเด็กเยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริสนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น ../add_file/กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเด็กเยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริสนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมรณรงค์การสวหมวกนิรภัย 100% บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมรณรงค์การสวหมวกนิรภัย 100% บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม../add_file/กิจกรรมรณรงค์การสวหมวกนิรภัย 100% บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามแผนรณรงค์ “60 วัน แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ด้วยการนำหลัก 3 ช มาใช้ ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และในสำนักงาน ก่อนจะนำไปทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 1.ขยะเศษอาหารหรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ 2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ 3.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 4.ขยะที่ต้องทิ้ง เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขยะทั้ง3ประเภทข้างต้น ทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป ถ้าเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากว่าที่คิดเอาไว้เสียอีก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามแผนรณรงค์ “60 วัน แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ด้วยการนำหลัก 3 ช มาใช้ ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และในสำนักงาน ก่อนจะนำไปทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 1.ขยะเศษอาหารหรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ 2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ 3.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 4.ขยะที่ต้องทิ้ง เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขยะทั้ง3ประเภทข้างต้น ทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป ถ้าเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากว่าที่คิดเอาไว้เสียอีก../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามแผนรณรงค์ “60 วัน แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ด้วยการนำหลัก 3 ช มาใช้ ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และในสำนักงาน ก่อนจะนำไปทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 1.ขยะเศษอาหารหรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ 2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ 3.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 4.ขยะที่ต้องทิ้ง เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขยะทั้ง3ประเภทข้างต้น ทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป ถ้าเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากว่าที่คิดเอาไว้เสียอีก
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้กำหนดมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ ๑. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๓. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ๘. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้กำหนดมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ ๑. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๓. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ๘. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้กำหนดมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ ๑. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๓. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ๘. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกระดับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามความเหมาะสม ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลและส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ 3. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน ร่วมทำงานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 4. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขรวมทั้งการเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการ 5. มีส่วนร่วมในด้านการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารตำบลท่าข้ามตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นผู้กำกับดูแล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกระดับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามความเหมาะสม ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลและส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ 3. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน ร่วมทำงานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 4. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขรวมทั้งการเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการ 5. มีส่วนร่วมในด้านการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารตำบลท่าข้ามตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นผู้กำกับดูแล ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกระดับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามความเหมาะสม ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลและส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ 3. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน ร่วมทำงานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 4. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขรวมทั้งการเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการ 5. มีส่วนร่วมในด้านการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารตำบลท่าข้ามตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นผู้กำกับดูแล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด (1) การอาบน้ำ การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูฝักบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ และหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตร (2) การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้ำ จากแก้วมาล้างอีกครั้ง ล้างมีดโกนหนวดโดยการ จุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก (3) การแปรงฟัน การใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5–1 ลิตร การปล่อยให้น้ำไหล จากก๊อกตลอดการ แปรงฟัน จะใช้น้ำถึง 20–30 ลิตรต่อครั้ง (4) การใช้ชักโครก การใช้ชักโครกจะใช้น้ำถึง 8–12 ลิตร ต่อครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใช้ถุงบรรจุน้ำมาใส่ในโถน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำ โถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า หากใช้ชักโครก ควรติดตั้งโถปัสสาวะและโถส้วมแยกจากกัน (5) การซักผ้า ขณะทำการซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา จะเสียน้ำถึง 9 ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้ มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้งการซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า 6) การล้างถ้วยชามภาชนะ ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรก ออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ จะประหยัดเวลาประหยัดน้ำ และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำ 9 ลิตร/นาที (7) การล้างผักผลไม้ ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็น ล้างผัก ผลไม้ ได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็น ภาชนะที่ยกย้ายได้ ยังนำน้ำไปรดต้นไม้ได้ด้วย (8) การเช็ดพื้น ควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู จะใช้น้ำน้อยกว่า การใช้สายยางฉีดล้างทำ ความสะอาดพื้นโดยตรง (9) การรดน้ำต้นไม้ ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้ สายยางต่อจากก๊อกน้ำโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรใช้ สปริงเกลอร์ หรือใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่วย ประหยัดน้ำลงได้ (10) การล้างรถ ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือ เครื่องมือล้างรถจุ่มน้ำลงในถัง เพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการ ใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้น้ำที่ควรใช้จริง อย่างถูกวิธี ไม่เปิดน้ำทิ้งระหว่างการใช้น้ำหรือปล่อยให้น้ำล้น จะ สามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 20-50 % ทีเดียว การเลือก ถังเก็บน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในครอบครัว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ถังเก็บน้ำแสเตนเลสและถังเก็บน้ำแบบพลาสติกโพลิเมอร์ - ถังเก็บน้ำแสเตนเลส จะได้เปรียบเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ทำความ สะอาดง่าย - ส่วน ถัง พลาสติกโพลิเมอร์คุณภาพสูง จะได้เปรียบเรื่องรูปร่างหน้าตา สีสันที่หลากหลายกว่า และหมดปัญหาเรื่องสนิม อายุใช้งานยาวนานหายห่วง และยังซ่อมแซมง่ายเมื่อเกิดการชำรุด และไม่เป็นตะไคร่น้ำ วิธีการเลือกขนาดถังเก็บน้ำ การ เลือกถังเก็บน้ำ เรื่องสำคัญจึงอยู่ที่การเลือกขนาดและการติดตั้งมากกว่าซึ่งจากการผลสำจรวจ วิจัยของการประปานครหลวง ระบุว่าการใช้น้ำของแต่ละคนเฉลี่ยอยู่ที่ 200 ลิตร/วัน/คน ดังนั้นหากจะเลือกขนาดถังสำรองน้ำไว้ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับสมาชิกคนใน บ้าน โดยการเอาจำนวนสมาชิกในบ้าน คูณด้วย 200 ก็จะได้ขนาดถังเก็บน้ำที่เหมาะสมกับบ้านคุณ แต่ถ้าจะให้ดีเอาตัวเลขที่คุณได้ คูณด้วย 2 อีกทีเผื่อฉุกเฉินน้ำไม่ไหล 2 วันติดต่อกัน เผื่อเวลาที่ต้องการใช้น้ำจำนวนมาก ส่วนถังเก็บน้ำฝนให้เลือกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พื้นที่จะอำนวย เพราะน้ำฝนต้องมีมากพอสำหรับใช้จนถึงอีก 1 ปี เลือกขนาดความจุของถังเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัว 1.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 5 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 1,000 ลิตร 2.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 6 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 1,200 ลิตร 3.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 7-8 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 1,600 ลิตร 4.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 9-10 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 2,000 ลิตร จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 056-476656 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด (1) การอาบน้ำ การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูฝักบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ และหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตร (2) การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้ำ จากแก้วมาล้างอีกครั้ง ล้างมีดโกนหนวดโดยการ จุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก (3) การแปรงฟัน การใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5–1 ลิตร การปล่อยให้น้ำไหล จากก๊อกตลอดการ แปรงฟัน จะใช้น้ำถึง 20–30 ลิตรต่อครั้ง (4) การใช้ชักโครก การใช้ชักโครกจะใช้น้ำถึง 8–12 ลิตร ต่อครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใช้ถุงบรรจุน้ำมาใส่ในโถน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำ โถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า หากใช้ชักโครก ควรติดตั้งโถปัสสาวะและโถส้วมแยกจากกัน (5) การซักผ้า ขณะทำการซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา จะเสียน้ำถึง 9 ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้ มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้งการซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า 6) การล้างถ้วยชามภาชนะ ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรก ออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ จะประหยัดเวลาประหยัดน้ำ และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำ 9 ลิตร/นาที (7) การล้างผักผลไม้ ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็น ล้างผัก ผลไม้ ได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็น ภาชนะที่ยกย้ายได้ ยังนำน้ำไปรดต้นไม้ได้ด้วย (8) การเช็ดพื้น ควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู จะใช้น้ำน้อยกว่า การใช้สายยางฉีดล้างทำ ความสะอาดพื้นโดยตรง (9) การรดน้ำต้นไม้ ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้ สายยางต่อจากก๊อกน้ำโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรใช้ สปริงเกลอร์ หรือใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่วย ประหยัดน้ำลงได้ (10) การล้างรถ ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือ เครื่องมือล้างรถจุ่มน้ำลงในถัง เพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการ ใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้น้ำที่ควรใช้จริง อย่างถูกวิธี ไม่เปิดน้ำทิ้งระหว่างการใช้น้ำหรือปล่อยให้น้ำล้น จะ สามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 20-50 % ทีเดียว การเลือก ถังเก็บน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในครอบครัว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ถังเก็บน้ำแสเตนเลสและถังเก็บน้ำแบบพลาสติกโพลิเมอร์ - ถังเก็บน้ำแสเตนเลส จะได้เปรียบเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ทำความ สะอาดง่าย - ส่วน ถัง พลาสติกโพลิเมอร์คุณภาพสูง จะได้เปรียบเรื่องรูปร่างหน้าตา สีสันที่หลากหลายกว่า และหมดปัญหาเรื่องสนิม อายุใช้งานยาวนานหายห่วง และยังซ่อมแซมง่ายเมื่อเกิดการชำรุด และไม่เป็นตะไคร่น้ำ วิธีการเลือกขนาดถังเก็บน้ำ การ เลือกถังเก็บน้ำ เรื่องสำคัญจึงอยู่ที่การเลือกขนาดและการติดตั้งมากกว่าซึ่งจากการผลสำจรวจ วิจัยของการประปานครหลวง ระบุว่าการใช้น้ำของแต่ละคนเฉลี่ยอยู่ที่ 200 ลิตร/วัน/คน ดังนั้นหากจะเลือกขนาดถังสำรองน้ำไว้ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับสมาชิกคนใน บ้าน โดยการเอาจำนวนสมาชิกในบ้าน คูณด้วย 200 ก็จะได้ขนาดถังเก็บน้ำที่เหมาะสมกับบ้านคุณ แต่ถ้าจะให้ดีเอาตัวเลขที่คุณได้ คูณด้วย 2 อีกทีเผื่อฉุกเฉินน้ำไม่ไหล 2 วันติดต่อกัน เผื่อเวลาที่ต้องการใช้น้ำจำนวนมาก ส่วนถังเก็บน้ำฝนให้เลือกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พื้นที่จะอำนวย เพราะน้ำฝนต้องมีมากพอสำหรับใช้จนถึงอีก 1 ปี เลือกขนาดความจุของถังเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัว 1.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 5 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 1,000 ลิตร 2.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 6 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 1,200 ลิตร 3.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 7-8 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 1,600 ลิตร 4.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 9-10 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 2,000 ลิตร จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 056-476656 ../add_file/วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด (1) การอาบน้ำ การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูฝักบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ และหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตร (2) การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้ำ จากแก้วมาล้างอีกครั้ง ล้างมีดโกนหนวดโดยการ จุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก (3) การแปรงฟัน การใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5–1 ลิตร การปล่อยให้น้ำไหล จากก๊อกตลอดการ แปรงฟัน จะใช้น้ำถึง 20–30 ลิตรต่อครั้ง (4) การใช้ชักโครก การใช้ชักโครกจะใช้น้ำถึง 8–12 ลิตร ต่อครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใช้ถุงบรรจุน้ำมาใส่ในโถน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำ โถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า หากใช้ชักโครก ควรติดตั้งโถปัสสาวะและโถส้วมแยกจากกัน (5) การซักผ้า ขณะทำการซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา จะเสียน้ำถึง 9 ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้ มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้งการซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า 6) การล้างถ้วยชามภาชนะ ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรก ออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ จะประหยัดเวลาประหยัดน้ำ และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำ 9 ลิตร/นาที (7) การล้างผักผลไม้ ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็น ล้างผัก ผลไม้ ได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็น ภาชนะที่ยกย้ายได้ ยังนำน้ำไปรดต้นไม้ได้ด้วย (8) การเช็ดพื้น ควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู จะใช้น้ำน้อยกว่า การใช้สายยางฉีดล้างทำ ความสะอาดพื้นโดยตรง (9) การรดน้ำต้นไม้ ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้ สายยางต่อจากก๊อกน้ำโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรใช้ สปริงเกลอร์ หรือใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่วย ประหยัดน้ำลงได้ (10) การล้างรถ ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือ เครื่องมือล้างรถจุ่มน้ำลงในถัง เพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการ ใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้น้ำที่ควรใช้จริง อย่างถูกวิธี ไม่เปิดน้ำทิ้งระหว่างการใช้น้ำหรือปล่อยให้น้ำล้น จะ สามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 20-50 % ทีเดียว การเลือก ถังเก็บน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในครอบครัว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ถังเก็บน้ำแสเตนเลสและถังเก็บน้ำแบบพลาสติกโพลิเมอร์ - ถังเก็บน้ำแสเตนเลส จะได้เปรียบเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ทำความ สะอาดง่าย - ส่วน ถัง พลาสติกโพลิเมอร์คุณภาพสูง จะได้เปรียบเรื่องรูปร่างหน้าตา สีสันที่หลากหลายกว่า และหมดปัญหาเรื่องสนิม อายุใช้งานยาวนานหายห่วง และยังซ่อมแซมง่ายเมื่อเกิดการชำรุด และไม่เป็นตะไคร่น้ำ วิธีการเลือกขนาดถังเก็บน้ำ การ เลือกถังเก็บน้ำ เรื่องสำคัญจึงอยู่ที่การเลือกขนาดและการติดตั้งมากกว่าซึ่งจากการผลสำจรวจ วิจัยของการประปานครหลวง ระบุว่าการใช้น้ำของแต่ละคนเฉลี่ยอยู่ที่ 200 ลิตร/วัน/คน ดังนั้นหากจะเลือกขนาดถังสำรองน้ำไว้ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับสมาชิกคนใน บ้าน โดยการเอาจำนวนสมาชิกในบ้าน คูณด้วย 200 ก็จะได้ขนาดถังเก็บน้ำที่เหมาะสมกับบ้านคุณ แต่ถ้าจะให้ดีเอาตัวเลขที่คุณได้ คูณด้วย 2 อีกทีเผื่อฉุกเฉินน้ำไม่ไหล 2 วันติดต่อกัน เผื่อเวลาที่ต้องการใช้น้ำจำนวนมาก ส่วนถังเก็บน้ำฝนให้เลือกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พื้นที่จะอำนวย เพราะน้ำฝนต้องมีมากพอสำหรับใช้จนถึงอีก 1 ปี เลือกขนาดความจุของถังเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัว 1.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 5 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 1,000 ลิตร 2.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 6 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 1,200 ลิตร 3.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 7-8 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 1,600 ลิตร 4.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 9-10 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 2,000 ลิตร จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 056-476656
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 **************************** อาศัยอำนาจตามความใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวดที่ 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน พร้อม เอกสารรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 (นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 **************************** อาศัยอำนาจตามความใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวดที่ 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน พร้อม เอกสารรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 (นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม../add_file/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 **************************** อาศัยอำนาจตามความใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวดที่ 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน พร้อม เอกสารรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 (นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ชื่อไฟล์ : ความหมายของสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะที่สำคัญๆ ของสถานประกอบการในการดำเนินธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตในสถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนดทั่วประเทศ โดยโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการ กระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการการก่อสร้าง สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นต้น 2) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความหมายของสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะที่สำคัญๆ ของสถานประกอบการในการดำเนินธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตในสถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนดทั่วประเทศ โดยโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการ กระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการการก่อสร้าง สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นต้น 2) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น../add_file/ความหมายของสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะที่สำคัญๆ ของสถานประกอบการในการดำเนินธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตในสถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนดทั่วประเทศ โดยโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการ กระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการการก่อสร้าง สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นต้น 2) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น
ชื่อไฟล์ : มาตรการในการป้องกันการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ โรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษาช่วงฤดูกาลระบาด 1. เฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการคัดกรองอาการป่วย เมื่อพบเด็กป่วนในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล หรือชุมชนเป็นกลุ่มก้อน ด้วยอาการเดียวกัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที 2. การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 2.1 ทำความสะอาดบ้าน ห้องเรียน ของเล่น ที่นอน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ 2.2 มีห้องหรือพื้นที่สำหรับแยกเด็กป่วย และหากพบเด็กป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว (หากมีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ภายในห้องเรียนเดียวกันมากกว่า 2 ราย ใน 1 สัปดาห์ ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย หากพบมีเด็กป่วยหลายห้องเรียนควรพิจารณาปิดศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ประมาณ 5-7 วัน นับจากผู้ป่วยรายสุดท้าย และทำความสะอาดห้องเรียน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการในการป้องกันการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ โรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษาช่วงฤดูกาลระบาด 1. เฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการคัดกรองอาการป่วย เมื่อพบเด็กป่วนในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล หรือชุมชนเป็นกลุ่มก้อน ด้วยอาการเดียวกัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที 2. การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 2.1 ทำความสะอาดบ้าน ห้องเรียน ของเล่น ที่นอน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ 2.2 มีห้องหรือพื้นที่สำหรับแยกเด็กป่วย และหากพบเด็กป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว (หากมีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ภายในห้องเรียนเดียวกันมากกว่า 2 ราย ใน 1 สัปดาห์ ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย หากพบมีเด็กป่วยหลายห้องเรียนควรพิจารณาปิดศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ประมาณ 5-7 วัน นับจากผู้ป่วยรายสุดท้าย และทำความสะอาดห้องเรียน) ../add_file/มาตรการในการป้องกันการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ โรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษาช่วงฤดูกาลระบาด 1. เฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการคัดกรองอาการป่วย เมื่อพบเด็กป่วนในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล หรือชุมชนเป็นกลุ่มก้อน ด้วยอาการเดียวกัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที 2. การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 2.1 ทำความสะอาดบ้าน ห้องเรียน ของเล่น ที่นอน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ 2.2 มีห้องหรือพื้นที่สำหรับแยกเด็กป่วย และหากพบเด็กป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว (หากมีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ภายในห้องเรียนเดียวกันมากกว่า 2 ราย ใน 1 สัปดาห์ ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย หากพบมีเด็กป่วยหลายห้องเรียนควรพิจารณาปิดศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ประมาณ 5-7 วัน นับจากผู้ป่วยรายสุดท้าย และทำความสะอาดห้องเรียน)
ชื่อไฟล์ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 โดยสาระสำคัญระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ เนื่องจากการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น สันทนาการ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยควันของพืชดังกล่าวข้างต้นจะมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคปอด หอบหืด หลอดลมอักเสบ เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น สมควรกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25(5) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565” ข้อ 2 ในประกาศนี้ “กัญชา” หมายความว่า พืชในสกุล Cannabis เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีสีเขียวอมเทา ใบเป็นแฉก เว้าลึกจนถึงโคนใบ ใบแต่ละแฉกยาวรี ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ดอกสีเขียว มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท “กัญชง” หมายความว่า ไม้ล้มลุกมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา แต่ลักษณะต้นสูงกว่า ใบเรียวยาวและสีอ่อนกว่า มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ข้อ 3 กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เว้นแต่พืชที่มีกฎหมายอื่นควบคุมแล้ว จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณ ใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น เป็นเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 โดยสาระสำคัญระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ เนื่องจากการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น สันทนาการ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยควันของพืชดังกล่าวข้างต้นจะมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคปอด หอบหืด หลอดลมอักเสบ เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น สมควรกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25(5) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565” ข้อ 2 ในประกาศนี้ “กัญชา” หมายความว่า พืชในสกุล Cannabis เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีสีเขียวอมเทา ใบเป็นแฉก เว้าลึกจนถึงโคนใบ ใบแต่ละแฉกยาวรี ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ดอกสีเขียว มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท “กัญชง” หมายความว่า ไม้ล้มลุกมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา แต่ลักษณะต้นสูงกว่า ใบเรียวยาวและสีอ่อนกว่า มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ข้อ 3 กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เว้นแต่พืชที่มีกฎหมายอื่นควบคุมแล้ว จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณ ใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น เป็นเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข../add_file/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 โดยสาระสำคัญระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ เนื่องจากการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น สันทนาการ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยควันของพืชดังกล่าวข้างต้นจะมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคปอด หอบหืด หลอดลมอักเสบ เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น สมควรกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25(5) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565” ข้อ 2 ในประกาศนี้ “กัญชา” หมายความว่า พืชในสกุล Cannabis เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีสีเขียวอมเทา ใบเป็นแฉก เว้าลึกจนถึงโคนใบ ใบแต่ละแฉกยาวรี ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ดอกสีเขียว มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท “กัญชง” หมายความว่า ไม้ล้มลุกมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา แต่ลักษณะต้นสูงกว่า ใบเรียวยาวและสีอ่อนกว่า มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ข้อ 3 กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เว้นแต่พืชที่มีกฎหมายอื่นควบคุมแล้ว จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณ ใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น เป็นเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อไฟล์ : ในปี พ.ศ. 2565 รัฐสภาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Fourum (APPF 30) เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันพุธ ที่ 36-29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของการประชุม APPF ครังทีี่ 30 เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับทราบและร่วมเป้นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในปี พ.ศ. 2565 รัฐสภาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Fourum (APPF 30) เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันพุธ ที่ 36-29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของการประชุม APPF ครังทีี่ 30 เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับทราบและร่วมเป้นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ../add_file/ในปี พ.ศ. 2565 รัฐสภาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Fourum (APPF 30) เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันพุธ ที่ 36-29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของการประชุม APPF ครังทีี่ 30 เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับทราบและร่วมเป้นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint for Organization) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint for Organization) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562../add_file/รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint for Organization) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ก๊าซเรือนกระจกมีทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ (Natural Greenhouse Gas) เช่น ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากหายใจของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมของมนุษย์หรือเรียกได้ว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น (Anthropogenic Greenhouse Gas) เช่น ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินในกระบวนการการผลิตไฟฟ้า การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ กระบวนการหมักของจุลินทรีย์จากน้ำในนาข้าว กระบวนการในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตปูนเม็ด กระบวนการทางเคมีต่าง ๆ สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ แอร์รถยนต์และระบบทำความเย็นในอาคาร เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญมีทั้งหมด 7 ชนิด ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นลำดับที่ 20 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.77 ของการปล่อยทั้งโลก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ก๊าซเรือนกระจกมีทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ (Natural Greenhouse Gas) เช่น ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากหายใจของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมของมนุษย์หรือเรียกได้ว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น (Anthropogenic Greenhouse Gas) เช่น ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินในกระบวนการการผลิตไฟฟ้า การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ กระบวนการหมักของจุลินทรีย์จากน้ำในนาข้าว กระบวนการในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตปูนเม็ด กระบวนการทางเคมีต่าง ๆ สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ แอร์รถยนต์และระบบทำความเย็นในอาคาร เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญมีทั้งหมด 7 ชนิด ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นลำดับที่ 20 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.77 ของการปล่อยทั้งโลก ../add_file/ก๊าซเรือนกระจกมีทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ (Natural Greenhouse Gas) เช่น ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากหายใจของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมของมนุษย์หรือเรียกได้ว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น (Anthropogenic Greenhouse Gas) เช่น ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินในกระบวนการการผลิตไฟฟ้า การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ กระบวนการหมักของจุลินทรีย์จากน้ำในนาข้าว กระบวนการในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตปูนเม็ด กระบวนการทางเคมีต่าง ๆ สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ แอร์รถยนต์และระบบทำความเย็นในอาคาร เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญมีทั้งหมด 7 ชนิด ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นลำดับที่ 20 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.77 ของการปล่อยทั้งโลก
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้ความสำคัญในเรื่องมลภาวะ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย และการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตตำบลท่าข้าม พัฒนาพื้นที่ตำบลท่าข้าม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการทุกวิถีทางตามหลักการที่ถูกต้อง เพื่อให้ปริมาณขยะให้ลดลงหรือเป็นศูนย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลดีต่อส่วนรวม และให้ภาคประชาชนสถานประกอบการ บ้านเรือน และหน่วยงานเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน ลดภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงาน และประหยัดงบประมาณของทางราชการ จึงขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านดำเนินการ ดังนี้ คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือนก่อนนำมาทิ้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้ความสำคัญในเรื่องมลภาวะ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย และการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตตำบลท่าข้าม พัฒนาพื้นที่ตำบลท่าข้าม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการทุกวิถีทางตามหลักการที่ถูกต้อง เพื่อให้ปริมาณขยะให้ลดลงหรือเป็นศูนย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลดีต่อส่วนรวม และให้ภาคประชาชนสถานประกอบการ บ้านเรือน และหน่วยงานเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน ลดภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงาน และประหยัดงบประมาณของทางราชการ จึงขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านดำเนินการ ดังนี้ คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือนก่อนนำมาทิ้ง ../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้ความสำคัญในเรื่องมลภาวะ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย และการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตตำบลท่าข้าม พัฒนาพื้นที่ตำบลท่าข้าม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการทุกวิถีทางตามหลักการที่ถูกต้อง เพื่อให้ปริมาณขยะให้ลดลงหรือเป็นศูนย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลดีต่อส่วนรวม และให้ภาคประชาชนสถานประกอบการ บ้านเรือน และหน่วยงานเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน ลดภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงาน และประหยัดงบประมาณของทางราชการ จึงขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านดำเนินการ ดังนี้ คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือนก่อนนำมาทิ้ง
ชื่อไฟล์ : อากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์ เพราะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่มองไม่เห็นอีกมากมาย ซึ่งโดยปกติแล้วจมูกของเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ปัจจุบันในประเทศไทยได้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5 ซึ่งจมูกไม่สามารถกรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน เพราะอาจส่งเป็นอันตรายและผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากในภายหลัง PM2.5 คืออะไร? PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอื่น ๆ ในร่างกายได้ ตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอื่น ๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มาจากสองแหล่งกำเนิดใหญ่ๆ คือ แหล่งกำเนิดโดยตรง ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต การรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสารพิษอื่นๆ ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 ร่างกายของผู้ที่แข็งแรงเมื่อได้รับฝุ่น PM2.5 อาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในช่วงแรกๆ แต่หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกาย สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายในภายหลัง โดยแบ่งได้เป็นผลกระทบทางร่างกาย และผลกระทบทางผิวหนัง ผลกระทบทางสุขภาพ เกิดอาการไอ จาม หรือภูมิแพ้ ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้ว จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง เกิดโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด ผลกระทบทางผิวหนัง มีผื่นคันตามตัว ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคือง เป็นลมพิษ ถ้าเป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษบริเวณใบหน้า ข้อพับ ขาหนีบ ทำร้ายเซลล์ผิวหนัง ทำให้ผิวอ่อนแอ เหี่ยวย่นง่าย ระดับความรุนแรงของ PM2.5 องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) กำหนดให้ฝุ่น PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ประกอบกับรายงานของธนาคารโลก (World Bank) ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง 50,000 ราย ส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียเกี่ยวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศนี้ เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเวลาไหนที่คุณภาพอากาศเริ่มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถตรวจเช็คดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ โดยประเทศไทยแบ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป โดยใช้สีเป็นตัวเปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย ข่าวเรื่องฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะ 1-2 ปีมานี้ และประเทศไทยมักถูกจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก โดยการจัดอันดับตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (US AQI) ซึ่งสามารถดูข้อมูลนี้ได้จากแอปพลิเคชัน Air Visual แหล่งกำเนิด PM2.5 หลักๆ ในประเทศไทย มี 3 อย่าง คือ รถยนต์ การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต่ำ ซึ่งวิกฤตฝุ่น PM2.5 เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร และสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ไม่ได้ผลที่ดีนัก อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า "การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง" พบว่าการลดใช้เชื้อเพลิงจากโรงงาน การเผาในที่โล่งแจ้ง ทำให้ฝุ่น PM2.5 ลดลง แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไป แนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5 1.สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพคือ หน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัย และบางคนอาจสวมแล้วอาจให้ความรู้สึกอึดอัด เพราะหายใจได้ลำบากกว่าปกติ 2.หากไม่ใช้หน้ากาก N95 อาจใช้หน้ากากอนามัยที่มีฟิลเตอร์ 3 ชั้น ซึ่งมักมีเขียนระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกัน PM2.5 ได้ หรือถ้าหากหาไม่ได้จริงๆ อาจใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาแต่สวมทับ 2 ชั้น หรือซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชูไว้ด้านในก็ได้ 3.พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากจำเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเมื่ออยู่ข้างนอกอาคาร 4.ใช้เครื่องฟอกอากาศ เนื่องจากภายในอาคารอาจไม่ปลอดภัยจาก PM2.5 เสมอไป โดยเฉพาะอาคารที่มีการเปิดปิดประตูบ่อยครั้งจากการที่มีผู้คนเข้าออกจำนวนมาก ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้หายใจในอาคารอย่างสบายใจ เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี เพราะใช้เทคโนโลยี Streamer ที่ปล่อยประจุพลาสม่าด้วยอิเล็คตรอนความเร็วสูง และสามารถฟอกอากาศได้ถึง 6 ขั้นตอน ไม่ให้สิ่งเจือปนในอากาศเล็ดลอดเข้ามา ทั้งจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งจะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ เหมาะกับคนป่วยโรคภูมิแพ้หรือระบบทางเดินหายใจ ที่สำคัญ เครื่องฟอกอากาศไดกิ้นมีรุ่นที่สามารถตรวจจับฝุ่นได้ถึง 6 ระดับ รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ดังนั้นการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์ เพราะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่มองไม่เห็นอีกมากมาย ซึ่งโดยปกติแล้วจมูกของเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ปัจจุบันในประเทศไทยได้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5 ซึ่งจมูกไม่สามารถกรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน เพราะอาจส่งเป็นอันตรายและผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากในภายหลัง PM2.5 คืออะไร? PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอื่น ๆ ในร่างกายได้ ตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอื่น ๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มาจากสองแหล่งกำเนิดใหญ่ๆ คือ แหล่งกำเนิดโดยตรง ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต การรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสารพิษอื่นๆ ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 ร่างกายของผู้ที่แข็งแรงเมื่อได้รับฝุ่น PM2.5 อาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในช่วงแรกๆ แต่หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกาย สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายในภายหลัง โดยแบ่งได้เป็นผลกระทบทางร่างกาย และผลกระทบทางผิวหนัง ผลกระทบทางสุขภาพ เกิดอาการไอ จาม หรือภูมิแพ้ ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้ว จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง เกิดโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด ผลกระทบทางผิวหนัง มีผื่นคันตามตัว ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคือง เป็นลมพิษ ถ้าเป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษบริเวณใบหน้า ข้อพับ ขาหนีบ ทำร้ายเซลล์ผิวหนัง ทำให้ผิวอ่อนแอ เหี่ยวย่นง่าย ระดับความรุนแรงของ PM2.5 องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) กำหนดให้ฝุ่น PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ประกอบกับรายงานของธนาคารโลก (World Bank) ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง 50,000 ราย ส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียเกี่ยวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศนี้ เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเวลาไหนที่คุณภาพอากาศเริ่มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถตรวจเช็คดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ โดยประเทศไทยแบ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป โดยใช้สีเป็นตัวเปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย ข่าวเรื่องฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะ 1-2 ปีมานี้ และประเทศไทยมักถูกจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก โดยการจัดอันดับตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (US AQI) ซึ่งสามารถดูข้อมูลนี้ได้จากแอปพลิเคชัน Air Visual แหล่งกำเนิด PM2.5 หลักๆ ในประเทศไทย มี 3 อย่าง คือ รถยนต์ การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต่ำ ซึ่งวิกฤตฝุ่น PM2.5 เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร และสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ไม่ได้ผลที่ดีนัก อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า "การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง" พบว่าการลดใช้เชื้อเพลิงจากโรงงาน การเผาในที่โล่งแจ้ง ทำให้ฝุ่น PM2.5 ลดลง แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไป แนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5 1.สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพคือ หน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัย และบางคนอาจสวมแล้วอาจให้ความรู้สึกอึดอัด เพราะหายใจได้ลำบากกว่าปกติ 2.หากไม่ใช้หน้ากาก N95 อาจใช้หน้ากากอนามัยที่มีฟิลเตอร์ 3 ชั้น ซึ่งมักมีเขียนระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกัน PM2.5 ได้ หรือถ้าหากหาไม่ได้จริงๆ อาจใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาแต่สวมทับ 2 ชั้น หรือซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชูไว้ด้านในก็ได้ 3.พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากจำเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเมื่ออยู่ข้างนอกอาคาร 4.ใช้เครื่องฟอกอากาศ เนื่องจากภายในอาคารอาจไม่ปลอดภัยจาก PM2.5 เสมอไป โดยเฉพาะอาคารที่มีการเปิดปิดประตูบ่อยครั้งจากการที่มีผู้คนเข้าออกจำนวนมาก ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้หายใจในอาคารอย่างสบายใจ เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี เพราะใช้เทคโนโลยี Streamer ที่ปล่อยประจุพลาสม่าด้วยอิเล็คตรอนความเร็วสูง และสามารถฟอกอากาศได้ถึง 6 ขั้นตอน ไม่ให้สิ่งเจือปนในอากาศเล็ดลอดเข้ามา ทั้งจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งจะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ เหมาะกับคนป่วยโรคภูมิแพ้หรือระบบทางเดินหายใจ ที่สำคัญ เครื่องฟอกอากาศไดกิ้นมีรุ่นที่สามารถตรวจจับฝุ่นได้ถึง 6 ระดับ รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ดังนั้นการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ../add_file/อากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์ เพราะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่มองไม่เห็นอีกมากมาย ซึ่งโดยปกติแล้วจมูกของเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ปัจจุบันในประเทศไทยได้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5 ซึ่งจมูกไม่สามารถกรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน เพราะอาจส่งเป็นอันตรายและผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากในภายหลัง PM2.5 คืออะไร? PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอื่น ๆ ในร่างกายได้ ตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอื่น ๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มาจากสองแหล่งกำเนิดใหญ่ๆ คือ แหล่งกำเนิดโดยตรง ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต การรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสารพิษอื่นๆ ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 ร่างกายของผู้ที่แข็งแรงเมื่อได้รับฝุ่น PM2.5 อาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในช่วงแรกๆ แต่หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกาย สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายในภายหลัง โดยแบ่งได้เป็นผลกระทบทางร่างกาย และผลกระทบทางผิวหนัง ผลกระทบทางสุขภาพ เกิดอาการไอ จาม หรือภูมิแพ้ ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้ว จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง เกิดโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด ผลกระทบทางผิวหนัง มีผื่นคันตามตัว ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคือง เป็นลมพิษ ถ้าเป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษบริเวณใบหน้า ข้อพับ ขาหนีบ ทำร้ายเซลล์ผิวหนัง ทำให้ผิวอ่อนแอ เหี่ยวย่นง่าย ระดับความรุนแรงของ PM2.5 องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) กำหนดให้ฝุ่น PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ประกอบกับรายงานของธนาคารโลก (World Bank) ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง 50,000 ราย ส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียเกี่ยวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศนี้ เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเวลาไหนที่คุณภาพอากาศเริ่มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถตรวจเช็คดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ โดยประเทศไทยแบ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป โดยใช้สีเป็นตัวเปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย ข่าวเรื่องฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะ 1-2 ปีมานี้ และประเทศไทยมักถูกจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก โดยการจัดอันดับตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (US AQI) ซึ่งสามารถดูข้อมูลนี้ได้จากแอปพลิเคชัน Air Visual แหล่งกำเนิด PM2.5 หลักๆ ในประเทศไทย มี 3 อย่าง คือ รถยนต์ การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต่ำ ซึ่งวิกฤตฝุ่น PM2.5 เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร และสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ไม่ได้ผลที่ดีนัก อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า "การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง" พบว่าการลดใช้เชื้อเพลิงจากโรงงาน การเผาในที่โล่งแจ้ง ทำให้ฝุ่น PM2.5 ลดลง แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไป แนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5 1.สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพคือ หน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัย และบางคนอาจสวมแล้วอาจให้ความรู้สึกอึดอัด เพราะหายใจได้ลำบากกว่าปกติ 2.หากไม่ใช้หน้ากาก N95 อาจใช้หน้ากากอนามัยที่มีฟิลเตอร์ 3 ชั้น ซึ่งมักมีเขียนระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกัน PM2.5 ได้ หรือถ้าหากหาไม่ได้จริงๆ อาจใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาแต่สวมทับ 2 ชั้น หรือซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชูไว้ด้านในก็ได้ 3.พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากจำเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเมื่ออยู่ข้างนอกอาคาร 4.ใช้เครื่องฟอกอากาศ เนื่องจากภายในอาคารอาจไม่ปลอดภัยจาก PM2.5 เสมอไป โดยเฉพาะอาคารที่มีการเปิดปิดประตูบ่อยครั้งจากการที่มีผู้คนเข้าออกจำนวนมาก ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้หายใจในอาคารอย่างสบายใจ เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี เพราะใช้เทคโนโลยี Streamer ที่ปล่อยประจุพลาสม่าด้วยอิเล็คตรอนความเร็วสูง และสามารถฟอกอากาศได้ถึง 6 ขั้นตอน ไม่ให้สิ่งเจือปนในอากาศเล็ดลอดเข้ามา ทั้งจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งจะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ เหมาะกับคนป่วยโรคภูมิแพ้หรือระบบทางเดินหายใจ ที่สำคัญ เครื่องฟอกอากาศไดกิ้นมีรุ่นที่สามารถตรวจจับฝุ่นได้ถึง 6 ระดับ รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ดังนั้นการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ
ชื่อไฟล์ : ด้วยในฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน และในปัจจุบันสถานการณ์หมอกควัน เริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัด เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวังการจุดไฟเผาป่าหรือหญ้าข้างทาง และเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน และให้งดเว้นการทิ้งก้นบุหรี่ตามริมถนนหลวง ที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ สร้างหมอกควัน เป็นปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนน หากมีสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง (PM 10) เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นละอองของควันไฟ โดยใช้หน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำบิดหมาดๆ ปิดปาก จมูก และสวมแว่นตากันลมเมื่อออกจากบ้าน 2. หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกายและการทำงานนอกบ้านที่หนักต้องออกแรง เพราะจะทำให้สูดเอาฝุ่น ควันเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น 3. ปิดประตูหน้าต่างด้านที่รับลม ซึ่งพัดหมอกควันเข้ามาภายในบ้าน และเปิดประตูหน้าต่างด้านตรงกันข้ามกับทิศทางลม เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองที่เข้ามา ถ้าเป็นไปได้อาจมีภาชนะบรรจุน้ำไว้ตรงหน้าต่างที่เปิด จะช่วยลดหมอกควันที่เข้ามาได้ดียิ่งขึ้น 4. ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ และไม่ควรรองน้ำฝนไว้ดื่มกิน ถ้าฝนตกในช่วงนี้ แต่ถ้าตกนานจนสังเกตว่าน้ำฝนใสดี ไม่มีสิ่งเจอปน ก็สามารถรองน้ำฝนใช้ได้ 5. ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ควรอยู่แต่ในบ้านและควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ควรพบแพทย์ สำหรับในส่วนของอาคารบ้านเรือน ให้ประชาชนตรวจสอบสายไฟภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งสาเหตุของไฟไหม้บ้านส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเกิดจากสายไฟชำรุด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพเก่า เมื่อใช้งานนานๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ช่วยกันระวังเหตุเพลิงไหม้ในหน้าร้อนอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ หากพบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องคืการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ทันทีที่หมายเลข 077-547071 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยในฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน และในปัจจุบันสถานการณ์หมอกควัน เริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัด เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวังการจุดไฟเผาป่าหรือหญ้าข้างทาง และเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน และให้งดเว้นการทิ้งก้นบุหรี่ตามริมถนนหลวง ที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ สร้างหมอกควัน เป็นปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนน หากมีสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง (PM 10) เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นละอองของควันไฟ โดยใช้หน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำบิดหมาดๆ ปิดปาก จมูก และสวมแว่นตากันลมเมื่อออกจากบ้าน 2. หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกายและการทำงานนอกบ้านที่หนักต้องออกแรง เพราะจะทำให้สูดเอาฝุ่น ควันเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น 3. ปิดประตูหน้าต่างด้านที่รับลม ซึ่งพัดหมอกควันเข้ามาภายในบ้าน และเปิดประตูหน้าต่างด้านตรงกันข้ามกับทิศทางลม เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองที่เข้ามา ถ้าเป็นไปได้อาจมีภาชนะบรรจุน้ำไว้ตรงหน้าต่างที่เปิด จะช่วยลดหมอกควันที่เข้ามาได้ดียิ่งขึ้น 4. ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ และไม่ควรรองน้ำฝนไว้ดื่มกิน ถ้าฝนตกในช่วงนี้ แต่ถ้าตกนานจนสังเกตว่าน้ำฝนใสดี ไม่มีสิ่งเจอปน ก็สามารถรองน้ำฝนใช้ได้ 5. ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ควรอยู่แต่ในบ้านและควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ควรพบแพทย์ สำหรับในส่วนของอาคารบ้านเรือน ให้ประชาชนตรวจสอบสายไฟภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งสาเหตุของไฟไหม้บ้านส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเกิดจากสายไฟชำรุด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพเก่า เมื่อใช้งานนานๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ช่วยกันระวังเหตุเพลิงไหม้ในหน้าร้อนอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ หากพบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องคืการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ทันทีที่หมายเลข 077-547071 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที../add_file/ด้วยในฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน และในปัจจุบันสถานการณ์หมอกควัน เริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัด เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวังการจุดไฟเผาป่าหรือหญ้าข้างทาง และเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน และให้งดเว้นการทิ้งก้นบุหรี่ตามริมถนนหลวง ที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ สร้างหมอกควัน เป็นปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนน หากมีสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง (PM 10) เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นละอองของควันไฟ โดยใช้หน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำบิดหมาดๆ ปิดปาก จมูก และสวมแว่นตากันลมเมื่อออกจากบ้าน 2. หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกายและการทำงานนอกบ้านที่หนักต้องออกแรง เพราะจะทำให้สูดเอาฝุ่น ควันเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น 3. ปิดประตูหน้าต่างด้านที่รับลม ซึ่งพัดหมอกควันเข้ามาภายในบ้าน และเปิดประตูหน้าต่างด้านตรงกันข้ามกับทิศทางลม เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองที่เข้ามา ถ้าเป็นไปได้อาจมีภาชนะบรรจุน้ำไว้ตรงหน้าต่างที่เปิด จะช่วยลดหมอกควันที่เข้ามาได้ดียิ่งขึ้น 4. ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ และไม่ควรรองน้ำฝนไว้ดื่มกิน ถ้าฝนตกในช่วงนี้ แต่ถ้าตกนานจนสังเกตว่าน้ำฝนใสดี ไม่มีสิ่งเจอปน ก็สามารถรองน้ำฝนใช้ได้ 5. ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ควรอยู่แต่ในบ้านและควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ควรพบแพทย์ สำหรับในส่วนของอาคารบ้านเรือน ให้ประชาชนตรวจสอบสายไฟภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งสาเหตุของไฟไหม้บ้านส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเกิดจากสายไฟชำรุด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพเก่า เมื่อใช้งานนานๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ช่วยกันระวังเหตุเพลิงไหม้ในหน้าร้อนอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ หากพบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องคืการบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ทันทีที่หมายเลข 077-547071 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “CHULA105 I’m Possible Run วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ” วิ่งสะสมระยะทาง 105 กิโลเมตร ใน 105 วัน โดยเตรียมความพิเศษไว้มากมาย ทุกระยะทางที่เหล่านักวิ่งรวมพลังกันพิชิตเป้าท้าทาย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจุฬาฯ ในภารกิจยืดอายุคนไทยให้ยืนยาวเกินร้อยปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2565 ทาง https://race.thai.run/chula105 ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อและผ้าบัพ คอลเลคชั่น CHULA105 เริ่มส่งผลวิ่งสะสมระยะทางแบบออนไลน์ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม -13 สิงหาคม 2565 ติดตามรายละเอียดการสมัครและร่วมกิจกรรมได้ทางเพจ Chulalongkorn University และ Chula Alumni file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “CHULA105 I’m Possible Run วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ” วิ่งสะสมระยะทาง 105 กิโลเมตร ใน 105 วัน โดยเตรียมความพิเศษไว้มากมาย ทุกระยะทางที่เหล่านักวิ่งรวมพลังกันพิชิตเป้าท้าทาย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจุฬาฯ ในภารกิจยืดอายุคนไทยให้ยืนยาวเกินร้อยปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2565 ทาง https://race.thai.run/chula105 ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อและผ้าบัพ คอลเลคชั่น CHULA105 เริ่มส่งผลวิ่งสะสมระยะทางแบบออนไลน์ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม -13 สิงหาคม 2565 ติดตามรายละเอียดการสมัครและร่วมกิจกรรมได้ทางเพจ Chulalongkorn University และ Chula Alumni../add_file/สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “CHULA105 I’m Possible Run วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ” วิ่งสะสมระยะทาง 105 กิโลเมตร ใน 105 วัน โดยเตรียมความพิเศษไว้มากมาย ทุกระยะทางที่เหล่านักวิ่งรวมพลังกันพิชิตเป้าท้าทาย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจุฬาฯ ในภารกิจยืดอายุคนไทยให้ยืนยาวเกินร้อยปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2565 ทาง https://race.thai.run/chula105 ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อและผ้าบัพ คอลเลคชั่น CHULA105 เริ่มส่งผลวิ่งสะสมระยะทางแบบออนไลน์ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม -13 สิงหาคม 2565 ติดตามรายละเอียดการสมัครและร่วมกิจกรรมได้ทางเพจ Chulalongkorn University และ Chula Alumni
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปีที่ 3” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำนเนินการดังกล่าว กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 – 15 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ WWW.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปีที่ 3” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำนเนินการดังกล่าว กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 – 15 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ WWW.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปีที่ 3” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำนเนินการดังกล่าว กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 – 15 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ WWW.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3
ชื่อไฟล์ : ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล้กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย https://drive.google.com/drive/folders/1-0mhAnr8ijNgMG7gl5ydP5JPUVb8SE3b file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล้กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย https://drive.google.com/drive/folders/1-0mhAnr8ijNgMG7gl5ydP5JPUVb8SE3b../add_file/ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล้กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย https://drive.google.com/drive/folders/1-0mhAnr8ijNgMG7gl5ydP5JPUVb8SE3b
ชื่อไฟล์ : ร้านค้าสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง ของแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือวารสารวิชากรศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565 หากท่านใดหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถถสั่งซื้อได้ที่ https://www.mebmarket.com/ หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Line ลิ้งค์ https://shop.line.me/@206cagkm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ร้านค้าสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง ของแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือวารสารวิชากรศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565 หากท่านใดหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถถสั่งซื้อได้ที่ https://www.mebmarket.com/ หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Line ลิ้งค์ https://shop.line.me/@206cagkm../add_file/ ร้านค้าสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง ของแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือวารสารวิชากรศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565 หากท่านใดหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถถสั่งซื้อได้ที่ https://www.mebmarket.com/ หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Line ลิ้งค์ https://shop.line.me/@206cagkm
ชื่อไฟล์ : กระทรวงมหาดไทย แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อส้รางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-21/2565 ให้นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง รายละเอียดปรากฎตาม http://www.pr.moi.go.th/index-pr.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กระทรวงมหาดไทย แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อส้รางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-21/2565 ให้นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง รายละเอียดปรากฎตาม http://www.pr.moi.go.th/index-pr.htm../add_file/กระทรวงมหาดไทย แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อส้รางการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-21/2565 ให้นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง รายละเอียดปรากฎตาม http://www.pr.moi.go.th/index-pr.htm
ชื่อไฟล์ : หากท่านใดมีความสนใจสามารถส่งแกรอกประวัติปละผลงาน ไปยังสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยลัยนเรศวร ไฟล์ PDF และ word (.doxc) ที่ E-mail : Divisonmeeting@nu.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 https://drive.google.com/file/d/1Fj20ehCgIJxojAXX_1uBNoyywaHGvodJ/view?usp=sharing file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หากท่านใดมีความสนใจสามารถส่งแกรอกประวัติปละผลงาน ไปยังสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยลัยนเรศวร ไฟล์ PDF และ word (.doxc) ที่ E-mail : Divisonmeeting@nu.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 https://drive.google.com/file/d/1Fj20ehCgIJxojAXX_1uBNoyywaHGvodJ/view?usp=sharing../add_file/หากท่านใดมีความสนใจสามารถส่งแกรอกประวัติปละผลงาน ไปยังสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยลัยนเรศวร ไฟล์ PDF และ word (.doxc) ที่ E-mail : Divisonmeeting@nu.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 https://drive.google.com/file/d/1Fj20ehCgIJxojAXX_1uBNoyywaHGvodJ/view?usp=sharing
ชื่อไฟล์ : ด้วย สำนักงนบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึงแนวทางขอรับการสันบสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนแก้ปัยหาส่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศหน่วย หน่วยงานที่ีมีความประสงค์ของรับการสนับสนุนนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สามารยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์ โดยลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. สามารถยื่ลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://project.enconfund.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วย สำนักงนบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึงแนวทางขอรับการสันบสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนแก้ปัยหาส่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศหน่วย หน่วยงานที่ีมีความประสงค์ของรับการสนับสนุนนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สามารยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์ โดยลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. สามารถยื่ลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://project.enconfund.go.th/../add_file/ด้วย สำนักงนบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึงแนวทางขอรับการสันบสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนแก้ปัยหาส่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศหน่วย หน่วยงานที่ีมีความประสงค์ของรับการสนับสนุนนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สามารยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์ โดยลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. สามารถยื่ลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://project.enconfund.go.th/
ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครงการคัดสรรคัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกันขับเคลื่อนแรวคิด "บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ" อันเป็นนโยบายของประธานรัฐสภาในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกะบสภานิติบัญญัติตลอดจนปลูกจิตเรื่องบ้านเมืองสุจริตให้แก่ประชาชนในการนำแนวคิดเรื่องบ้านเมืองสุจริตไปใช้ในการดำรงตน อันเป็นพื้นฐานของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รัฐสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมค้นหาตัวอย่างด้านความสุจริต หรือสุจริตโมเดล ด้วยการเขียนอธิบาย บอกเล่า "เรื่องราว" หรือ "เหตุการณ์" ของความสุจริตที่ได้พบเห็นพร้อมที่จะถ่ายทอดและส่งต่อให้กับสังคม เปิดรับตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ถึงวันที่ 15 ก.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม 022425900 ต่อ 5491 ถึง 94 ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊ก : บ้านเมืองสุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครงการคัดสรรคัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกันขับเคลื่อนแรวคิด "บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ" อันเป็นนโยบายของประธานรัฐสภาในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกะบสภานิติบัญญัติตลอดจนปลูกจิตเรื่องบ้านเมืองสุจริตให้แก่ประชาชนในการนำแนวคิดเรื่องบ้านเมืองสุจริตไปใช้ในการดำรงตน อันเป็นพื้นฐานของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รัฐสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมค้นหาตัวอย่างด้านความสุจริต หรือสุจริตโมเดล ด้วยการเขียนอธิบาย บอกเล่า "เรื่องราว" หรือ "เหตุการณ์" ของความสุจริตที่ได้พบเห็นพร้อมที่จะถ่ายทอดและส่งต่อให้กับสังคม เปิดรับตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ถึงวันที่ 15 ก.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม 022425900 ต่อ 5491 ถึง 94 ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊ก : บ้านเมืองสุจริต../add_file/ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครงการคัดสรรคัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกันขับเคลื่อนแรวคิด "บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ" อันเป็นนโยบายของประธานรัฐสภาในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกะบสภานิติบัญญัติตลอดจนปลูกจิตเรื่องบ้านเมืองสุจริตให้แก่ประชาชนในการนำแนวคิดเรื่องบ้านเมืองสุจริตไปใช้ในการดำรงตน อันเป็นพื้นฐานของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รัฐสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมค้นหาตัวอย่างด้านความสุจริต หรือสุจริตโมเดล ด้วยการเขียนอธิบาย บอกเล่า "เรื่องราว" หรือ "เหตุการณ์" ของความสุจริตที่ได้พบเห็นพร้อมที่จะถ่ายทอดและส่งต่อให้กับสังคม เปิดรับตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ถึงวันที่ 15 ก.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม 022425900 ต่อ 5491 ถึง 94 ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊ก : บ้านเมืองสุจริต
ชื่อไฟล์ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538../add_file/ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์ประกาศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) สามารถยื่เสนอชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้โดยตรง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ในวันเวลาราชการ) หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pmca.or.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์ประกาศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) สามารถยื่เสนอชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้โดยตรง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ในวันเวลาราชการ) หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pmca.or.th/../add_file/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์ประกาศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) สามารถยื่เสนอชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้โดยตรง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ในวันเวลาราชการ) หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pmca.or.th/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จำนวน 2 อัตรา เพื่อให้ประฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 รายละเอียดดังไฟล์แนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จำนวน 2 อัตรา เพื่อให้ประฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 รายละเอียดดังไฟล์แนบ../add_file/ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จำนวน 2 อัตรา เพื่อให้ประฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ : ประกันสังคมประกาศ ลดสมทบช่วยนายจ้างและลูกจ้าง 3 มาตรา (มาตรา 33,39 และ 40) พร้อมปรับเพิ่มบำนาญชราภาพ ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัควีนไข้หวัดใหญ่ฟรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกันสังคมประกาศ ลดสมทบช่วยนายจ้างและลูกจ้าง 3 มาตรา (มาตรา 33,39 และ 40) พร้อมปรับเพิ่มบำนาญชราภาพ ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัควีนไข้หวัดใหญ่ฟรี../add_file/ประกันสังคมประกาศ ลดสมทบช่วยนายจ้างและลูกจ้าง 3 มาตรา (มาตรา 33,39 และ 40) พร้อมปรับเพิ่มบำนาญชราภาพ ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัควีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าว สำนักปลัดสำนักนายกรับมนตรีและการกระจายอำนาจ ปีที่ 20 ฉบบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าว สำนักปลัดสำนักนายกรับมนตรีและการกระจายอำนาจ ปีที่ 20 ฉบบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565../add_file/จดหมายข่าว สำนักปลัดสำนักนายกรับมนตรีและการกระจายอำนาจ ปีที่ 20 ฉบบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.30 น. นายปิยวัฒน์ ศรีมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามม ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลรับร่อ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาาป่าที่ ชพ.10 (จันทึง) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน สมาชิกอบต. ครู นักเรียน อสม. ประชาชนจิตอาสา และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหัวว่าว ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา 12 สิงหาคมม ณ บริเวณที่พักสงฆ์ประชาอารีย์ หมู่ที่ 7 บ้านหัวว่าว ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.30 น. นายปิยวัฒน์ ศรีมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามม ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลรับร่อ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาาป่าที่ ชพ.10 (จันทึง) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน สมาชิกอบต. ครู นักเรียน อสม. ประชาชนจิตอาสา และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหัวว่าว ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา 12 สิงหาคมม ณ บริเวณที่พักสงฆ์ประชาอารีย์ หมู่ที่ 7 บ้านหัวว่าว ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร../add_file/วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.30 น. นายปิยวัฒน์ ศรีมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามม ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลรับร่อ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาาป่าที่ ชพ.10 (จันทึง) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน สมาชิกอบต. ครู นักเรียน อสม. ประชาชนจิตอาสา และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหัวว่าว ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา 12 สิงหาคมม ณ บริเวณที่พักสงฆ์ประชาอารีย์ หมู่ที่ 7 บ้านหัวว่าว ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ชื่อไฟล์ : wYP3gwtThu33214.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : จังหวัดชุมพร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล นักเรียน นักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประกวดตั้งชื่อวงเวียนทางตัน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 กันยายน 2565 ผ่านช่องทาง Google form รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จังหวัดชุมพร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล นักเรียน นักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประกวดตั้งชื่อวงเวียนทางตัน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 กันยายน 2565 ผ่านช่องทาง Google form รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย../add_file/จังหวัดชุมพร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล นักเรียน นักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประกวดตั้งชื่อวงเวียนทางตัน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 กันยายน 2565 ผ่านช่องทาง Google form รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ชื่อไฟล์ : กรมปศุสัตวืได้ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัยญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ฉบับ ดังนั้นจงแจ้งกฎกระทรวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมปศุสัตวืได้ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัยญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ฉบับ ดังนั้นจงแจ้งกฎกระทรวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป../add_file/กรมปศุสัตวืได้ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัยญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ฉบับ ดังนั้นจงแจ้งกฎกระทรวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
ชื่อไฟล์ : ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2565)../add_file/ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2565)
ชื่อไฟล์ : ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2565)../add_file/ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2565)
ชื่อไฟล์ : ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่้อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบดำเนินการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสัวสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) เสนอ ประกอบกับมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 เห็นชอบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทางการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียนในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่้อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบดำเนินการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสัวสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) เสนอ ประกอบกับมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 เห็นชอบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทางการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียนในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)../add_file/ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่้อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบดำเนินการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสัวสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) เสนอ ประกอบกับมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 เห็นชอบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทางการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียนในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
ชื่อไฟล์ : ด้วยจังหวัเชุมพรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ และเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประชำปี 2565 ในช่วงเดือนกันยายน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 และรายงานผลการจัดกิจกรรม ผ่าน Google Form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGQkC0TJWtqnNXZoLbRCxhEQM26yzGJ1YjitoSEyi-ofG4dQ/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยจังหวัเชุมพรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ และเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประชำปี 2565 ในช่วงเดือนกันยายน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 และรายงานผลการจัดกิจกรรม ผ่าน Google Form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGQkC0TJWtqnNXZoLbRCxhEQM26yzGJ1YjitoSEyi-ofG4dQ/viewform../add_file/ด้วยจังหวัเชุมพรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ และเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประชำปี 2565 ในช่วงเดือนกันยายน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 และรายงานผลการจัดกิจกรรม ผ่าน Google Form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGQkC0TJWtqnNXZoLbRCxhEQM26yzGJ1YjitoSEyi-ofG4dQ/viewform
ชื่อไฟล์ : ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 202 ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 202 ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565../add_file/ด้วยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 202 ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบท่าข้ามได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมันที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และนายอำเภอท่าแซะ ได้ลงนามอนุุมติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 นั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคืการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) มาตรา 87 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 38 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบท่าข้ามได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมันที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และนายอำเภอท่าแซะ ได้ลงนามอนุุมติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 นั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคืการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) มาตรา 87 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 38 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ../add_file/ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบท่าข้ามได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมันที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และนายอำเภอท่าแซะ ได้ลงนามอนุุมติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 นั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคืการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) มาตรา 87 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 38 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ระดับอำเภอ ปี 2565 ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้ https://stopdrink.com/kaopansa65/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ระดับอำเภอ ปี 2565 ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้ https://stopdrink.com/kaopansa65/../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ระดับอำเภอ ปี 2565 ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้ https://stopdrink.com/kaopansa65/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหาร่สวนตำบลท่าข้าม เสนอโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินการด้านสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 077-547071 ในวันและเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหาร่สวนตำบลท่าข้าม เสนอโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินการด้านสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 077-547071 ในวันและเวลาราชการ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหาร่สวนตำบลท่าข้าม เสนอโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินการด้านสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 077-547071 ในวันและเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ../add_file/ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
ชื่อไฟล์ : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จะดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามท้องถิ่น ให้อนุชนรุ่นหลังสืบสาน ปฏิบัติสืบทอดคงไว้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการ ประกวดกระทงตำบลท่าข้าม ขึ้นในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหัวคลองทะเลเซี๊ยะ หน้าวัดเทพเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ตามไฟล์แนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จะดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามท้องถิ่น ให้อนุชนรุ่นหลังสืบสาน ปฏิบัติสืบทอดคงไว้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการ ประกวดกระทงตำบลท่าข้าม ขึ้นในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหัวคลองทะเลเซี๊ยะ หน้าวัดเทพเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ตามไฟล์แนบ../add_file/ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จะดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามท้องถิ่น ให้อนุชนรุ่นหลังสืบสาน ปฏิบัติสืบทอดคงไว้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการ ประกวดกระทงตำบลท่าข้าม ขึ้นในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหัวคลองทะเลเซี๊ยะ หน้าวัดเทพเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ตามไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ : ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม../add_file/ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้ง 6 "ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างโรงพยาบาล" มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้ง 6 "ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างโรงพยาบาล" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลละหานทราย จ.บุรีรัมย์ และมอบให้กับ 17 โรงพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รักษาเยียวยากรณีเร่งด่วน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคนไข้ยากจน ที่รอคอยการเยียวยารักษา บริจาคผ่านช่องทาง ดังนี้ ทรูมูฟ เอช : กด *948*1719*100# โทรออก = บริจาค 100 บาท ทรูมันนี่ วอลเล็ท คลิก : https://tmn.app.link/WAT01 บัญชีธนาคาร : ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 167-6-00737-7 ดูรายละเอียดหรือสมัครวิ่ง ได้ที่ https://race.thai.run/kaoduaydham file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้ง 6 "ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างโรงพยาบาล" มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้ง 6 "ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างโรงพยาบาล" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลละหานทราย จ.บุรีรัมย์ และมอบให้กับ 17 โรงพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รักษาเยียวยากรณีเร่งด่วน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคนไข้ยากจน ที่รอคอยการเยียวยารักษา บริจาคผ่านช่องทาง ดังนี้ ทรูมูฟ เอช : กด *948*1719*100# โทรออก = บริจาค 100 บาท ทรูมันนี่ วอลเล็ท คลิก : https://tmn.app.link/WAT01 บัญชีธนาคาร : ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 167-6-00737-7 ดูรายละเอียดหรือสมัครวิ่ง ได้ที่ https://race.thai.run/kaoduaydham../add_file/กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้ง 6 "ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างโรงพยาบาล" มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้ง 6 "ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างโรงพยาบาล" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลละหานทราย จ.บุรีรัมย์ และมอบให้กับ 17 โรงพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รักษาเยียวยากรณีเร่งด่วน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคนไข้ยากจน ที่รอคอยการเยียวยารักษา บริจาคผ่านช่องทาง ดังนี้ ทรูมูฟ เอช : กด *948*1719*100# โทรออก = บริจาค 100 บาท ทรูมันนี่ วอลเล็ท คลิก : https://tmn.app.link/WAT01 บัญชีธนาคาร : ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 167-6-00737-7 ดูรายละเอียดหรือสมัครวิ่ง ได้ที่ https://race.thai.run/kaoduaydham
ชื่อไฟล์ : สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศเปิดรับคำขอฯ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศเปิดรับคำขอฯ)../add_file/สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศเปิดรับคำขอฯ)
ชื่อไฟล์ : ตามที่จังหวัดชุมพร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลบางลึก จังหวัดชุมพร ในการนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะความเป็นไทยและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพรได้กำหนด "การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง" ซึ่งกำหนดการประกวดชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ เวทีกาชาด เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่จังหวัดชุมพร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลบางลึก จังหวัดชุมพร ในการนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะความเป็นไทยและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพรได้กำหนด "การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง" ซึ่งกำหนดการประกวดชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ เวทีกาชาด เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังนี้../add_file/ตามที่จังหวัดชุมพร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลบางลึก จังหวัดชุมพร ในการนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะความเป็นไทยและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพรได้กำหนด "การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง" ซึ่งกำหนดการประกวดชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ เวทีกาชาด เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังนี้
ชื่อไฟล์ : ตามที่จังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้รที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งภายในงานได้กำหนดให้มีการจัดกิจจกรรมประกวด "Chumphon Family Fashion Show" ภูษาศิลป์ ถิ่นชุมพร 2022 ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานจัดกิจกรรมประกวด "Chumphon Family Fashion Show" ภูษาศิลป์ ถิ่นชุมพร 2022 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จังหวัดชุมพรขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามสื่งที่ส่งมาด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่จังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้รที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งภายในงานได้กำหนดให้มีการจัดกิจจกรรมประกวด "Chumphon Family Fashion Show" ภูษาศิลป์ ถิ่นชุมพร 2022 ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานจัดกิจกรรมประกวด "Chumphon Family Fashion Show" ภูษาศิลป์ ถิ่นชุมพร 2022 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จังหวัดชุมพรขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามสื่งที่ส่งมาด้วย../add_file/ตามที่จังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้รที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งภายในงานได้กำหนดให้มีการจัดกิจจกรรมประกวด "Chumphon Family Fashion Show" ภูษาศิลป์ ถิ่นชุมพร 2022 ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานจัดกิจกรรมประกวด "Chumphon Family Fashion Show" ภูษาศิลป์ ถิ่นชุมพร 2022 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จังหวัดชุมพรขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามสื่งที่ส่งมาด้วย
ชื่อไฟล์ : กรมทางหลวงชนบท รวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่นอย่างเหมาะสม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมทางหลวงชนบท รวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่นอย่างเหมาะสม../add_file/กรมทางหลวงชนบท รวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
ชื่อไฟล์ : มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจําเป็นและสมควร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจําเป็นและสมควร../add_file/มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจําเป็นและสมควร
ชื่อไฟล์ : i43L4mOThu44018.jpeg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i43L4mOThu44018.jpeg../add_file/i43L4mOThu44018.jpeg
ชื่อไฟล์ : ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542../add_file/ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เรื่องมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี พ.ศ. 2566 ให้ราษฎรในพื้นที่ช่วยกันรณรงค์ สอดส่อง ดูแลป้องกัน และนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้งต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เรื่องมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี พ.ศ. 2566 ให้ราษฎรในพื้นที่ช่วยกันรณรงค์ สอดส่อง ดูแลป้องกัน และนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้งต่อไป../add_file/เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เรื่องมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี พ.ศ. 2566 ให้ราษฎรในพื้นที่ช่วยกันรณรงค์ สอดส่อง ดูแลป้องกัน และนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้งต่อไป
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565../add_file/ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565../add_file/ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565../add_file/ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565../add_file/ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565../add_file/ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565../add_file/ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565../add_file/ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการ ดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของ ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนานำกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้องเรียน 6 ซ่องทาง ประกอบด้วย 1) ทางไปรษณีย์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 2) ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3) ทาง Facebook “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดชุมพร” 4) ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗7-547071 ทางโทรสาร หมายเลข 074-547215 5) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 6) ทาง E-mail : saraban@obtthakham.go.th ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการ ดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของ ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนานำกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้องเรียน 6 ซ่องทาง ประกอบด้วย 1) ทางไปรษณีย์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 2) ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3) ทาง Facebook “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดชุมพร” 4) ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗7-547071 ทางโทรสาร หมายเลข 074-547215 5) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 6) ทาง E-mail : saraban@obtthakham.go.th ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการ ดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของ ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนานำกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้องเรียน 6 ซ่องทาง ประกอบด้วย 1) ทางไปรษณีย์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 2) ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3) ทาง Facebook “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดชุมพร” 4) ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗7-547071 ทางโทรสาร หมายเลข 074-547215 5) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 6) ทาง E-mail : saraban@obtthakham.go.th ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประกาศใช้ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 โดยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ผู้ปกครองทีมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารบัญชีเงินฝาก (บัญชีออมทรัพย์) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นตั้นไปนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ให้รับทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประกาศใช้ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 โดยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ผู้ปกครองทีมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารบัญชีเงินฝาก (บัญชีออมทรัพย์) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นตั้นไปนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ให้รับทราบโดยทั่วกัน../add_file/ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประกาศใช้ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 โดยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ผู้ปกครองทีมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารบัญชีเงินฝาก (บัญชีออมทรัพย์) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นตั้นไปนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ให้รับทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : oLCsIKDMon61634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Cy93IhKMon71658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : hAl2jKvMon72030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง../add_file/รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ชื่อไฟล์ : ด้วยจังหวัดชุมพรมีนโนยายให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกให้ครบร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2566 ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯมีข้อเสนอแนะให้อบต.ฯเร่งรัดการดำเนินการบริหารจัดการขยะที่่ต้นทาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงขอความร่วมมือ ข้าราชการทุกท่าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียก และประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะจัดทำหลุมขยะฝังกลบสามารถแจ้งความประสงค์ให้อบต.ท่าข้ามบริการขุดหลุมขยะฝังกลบได้โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่อบต.ท่าข้ามในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยจังหวัดชุมพรมีนโนยายให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกให้ครบร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2566 ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯมีข้อเสนอแนะให้อบต.ฯเร่งรัดการดำเนินการบริหารจัดการขยะที่่ต้นทาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงขอความร่วมมือ ข้าราชการทุกท่าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียก และประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะจัดทำหลุมขยะฝังกลบสามารถแจ้งความประสงค์ให้อบต.ท่าข้ามบริการขุดหลุมขยะฝังกลบได้โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่อบต.ท่าข้ามในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป../add_file/ด้วยจังหวัดชุมพรมีนโนยายให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกให้ครบร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2566 ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯมีข้อเสนอแนะให้อบต.ฯเร่งรัดการดำเนินการบริหารจัดการขยะที่่ต้นทาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงขอความร่วมมือ ข้าราชการทุกท่าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียก และประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะจัดทำหลุมขยะฝังกลบสามารถแจ้งความประสงค์ให้อบต.ท่าข้ามบริการขุดหลุมขยะฝังกลบได้โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่อบต.ท่าข้ามในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศผผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2565 มาเพื่อทราบโดยทั่วไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศผผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2565 มาเพื่อทราบโดยทั่วไป../add_file/ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศผผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2565 มาเพื่อทราบโดยทั่วไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ ประจำปีพ.ศ.2565 โดยการใช้แบบสอบถามส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์เพื่อให้ ประชาชนผู้รับบริการตอบ จำนวน 400 ราย ผลการสำรวจ ดังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษี ร้อยละ 90.40 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านสาธารณสุข ร้อยละ 90.80 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 90.60 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านกองช่าง ร้อยละ 90.60 ผลการประเมินทั้งปีร้อยละ 90.60 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ ประจำปีพ.ศ.2565 โดยการใช้แบบสอบถามส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์เพื่อให้ ประชาชนผู้รับบริการตอบ จำนวน 400 ราย ผลการสำรวจ ดังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษี ร้อยละ 90.40 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านสาธารณสุข ร้อยละ 90.80 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 90.60 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านกองช่าง ร้อยละ 90.60 ผลการประเมินทั้งปีร้อยละ 90.60 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ ประจำปีพ.ศ.2565 โดยการใช้แบบสอบถามส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์เพื่อให้ ประชาชนผู้รับบริการตอบ จำนวน 400 ราย ผลการสำรวจ ดังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษี ร้อยละ 90.40 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านสาธารณสุข ร้อยละ 90.80 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 90.60 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านกองช่าง ร้อยละ 90.60 ผลการประเมินทั้งปีร้อยละ 90.60
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : คณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม../add_file/คณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
ชื่อไฟล์ : การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos Don ts file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos Don ts../add_file/การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos Don ts
ชื่อไฟล์ : DnsGohvThu73738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ovt1NEWThu72720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การิเคราะห์ค่างานและคำบรรยายลักษณะงาน ของพนักงานส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การิเคราะห์ค่างานและคำบรรยายลักษณะงาน ของพนักงานส่วนตำบล../add_file/การิเคราะห์ค่างานและคำบรรยายลักษณะงาน ของพนักงานส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ชื่อไฟล์ : ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ../add_file/ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร../add_file/การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ชื่อไฟล์ : การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร../add_file/การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
ชื่อไฟล์ : การพัฒนาบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การพัฒนาบุคลากร../add_file/การพัฒนาบุคลากร
ชื่อไฟล์ : การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร../add_file/การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ชื่อไฟล์ : การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ../add_file/การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรม../add_file/ประมวลจริยธรรม
ชื่อไฟล์ : ประชุมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรแก่ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรแก่ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง../add_file/ประชุมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรแก่ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยจังหวัดชุมพร โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ได้กำหนดการทอดผ้าป่าสมบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อจัดหาทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยจังหวัดชุมพร โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ได้กำหนดการทอดผ้าป่าสมบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อจัดหาทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ../add_file/ด้วยจังหวัดชุมพร โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ได้กำหนดการทอดผ้าป่าสมบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อจัดหาทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ : แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ../add_file/แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง../add_file/เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ชื่อไฟล์ : แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ../add_file/แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น../add_file/การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ชื่อไฟล์ : ประชุมกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง../add_file/ประชุมกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ชื่อไฟล์ : แผนอัตรากำลัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนอัตรากำลัง ../add_file/แผนอัตรากำลัง
ชื่อไฟล์ : แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ../add_file/แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ชื่อไฟล์ : แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ../add_file/แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ชื่อไฟล์ : แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ../add_file/แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lABju8BMon75236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป../add_file/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สอบถามว่า เรื่องผลกระทบจากภัยแล้ง ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ เดือดร้อนหนักมาก ต้องการน้ำใช้ ต้องติดต่อส่วนไหนยังไงบ้างค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สอบถามว่า เรื่องผลกระทบจากภัยแล้ง ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ เดือดร้อนหนักมาก ต้องการน้ำใช้ ต้องติดต่อส่วนไหนยังไงบ้างค่ะ../add_file/สอบถามว่า เรื่องผลกระทบจากภัยแล้ง ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ เดือดร้อนหนักมาก ต้องการน้ำใช้ ต้องติดต่อส่วนไหนยังไงบ้างค่ะ
ชื่อไฟล์ : ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ ที่สืบเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ ที่สืบเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ../add_file/ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ ที่สืบเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือว่าเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน เป็นวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือว่าเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน เป็นวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ../add_file/วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือว่าเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน เป็นวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลท่าข้ามนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี รับจำนวน จำกัด เพียง 50 ตัว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ วัดเทพเจริญ (วัดถ้ำรับร่อ) ประชาชนผู้ที่มีความสนใจสามารถยื่นแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลท่าข้ามนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี รับจำนวน จำกัด เพียง 50 ตัว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ วัดเทพเจริญ (วัดถ้ำรับร่อ) ประชาชนผู้ที่มีความสนใจสามารถยื่นแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2566../add_file/ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลท่าข้ามนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี รับจำนวน จำกัด เพียง 50 ตัว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ วัดเทพเจริญ (วัดถ้ำรับร่อ) ประชาชนผู้ที่มีความสนใจสามารถยื่นแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี การใช้แบบสอบถาม กับประชาชนผู้มาใช้บริการเสียภาษี จำนวน 100 ราย ผลการสำรวจประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้