ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด้กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
รายละเอียด : ด้วยจังหวัดชุมพร โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ได้กำหนดการทอดผ้าป่าสมบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อจัดหาทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ : NjSLFCdTue34519.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : b5tWl9gTue34522.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้