ชื่อเรื่อง : ซื้อปูนขาว จำนวน 15 ถุง เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภาคประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง