ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้่่อกีฬา จำนวน 56 ชุด พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งกีฬาเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภาคประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง