messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ชวาลา | เปิดอ่าน : pageview2
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 15
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ชวาลา | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : บุษรา | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ร่วมเป็น สว:จุดเปลี่ยนไทย 2567"
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ชีวาพร | เปิดอ่าน : pageview7
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ชวาลา | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : pageview18
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : pageview21
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ชวาลา | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน สลล.สายราฏร์คีรี หมู่ที่ 6,14 บ้านละหาร,บ้านเนินคีรีย์ ตำบลท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 02/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview131

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : วรารัตน์ | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : pageview38

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview83
บันทึกการประชุมสภา พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview80