องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นพพล | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (จ่ายขาดเงินสะสม) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1