องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
14 พฤศจิกายน 2566
find_in_page ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 14
2 พฤศจิกายน 2566
ชพ 00515.1/ว428 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ : โครงการ ”ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร” และโครงการ ”ไฟฟ้าชุมชน | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 40
30 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนืองมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 grade โดย : บุษรา เปิดอ่าน : 25
6 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางานประชาสัมพันธ์ poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 44
6 ตุลาคม 2566
ชพ 0023.8/ว235 find_in_page ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 29
4 ตุลาคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 15
2 ตุลาคม 2566
ชพ 71301/ว523 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 42
2 ตุลาคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 19
29 สิงหาคม 2566
photo 1 วันก็มีความหมายต่อลุก poll โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 42
28 สิงหาคม 2566
insert_drive_file สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดชุมพร grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 19
3 สิงหาคม 2566
photo โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 30
29 กรกฎาคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 28
17 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 34
3 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้านประจำเดือน กรกฎาคม 2566 grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 20
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file อันตรายคลอดก่อนกำหนด โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 9
16 มิถุนายน 2566
photo รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 28
8 มิถุนายน 2566
photo ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมใจป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า (ทำหมันสุนัข-แมว ) poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 46
2 มิถุนายน 2566
photo ประชาสัมพันธ์แนวคิดเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] grade โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 19
29 พฤษภาคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : ชีวาพร เปิดอ่าน : 27
29 พฤษภาคม 2566
photo ร่วมป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดย : ชวาลา เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 173 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9