messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
17 พฤษภาคม 2567
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16 โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 2
7 พฤษภาคม 2567
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 15 โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 6
3 พฤษภาคม 2567
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ โดย : บุษราเปิดอ่าน : 7
29 เมษายน 2567
ชพ 0418/ว1799 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ร่วมเป็น สว:จุดเปลี่ยนไทย 2567" โดย : ชีวาพรเปิดอ่าน : 7
29 เมษายน 2567
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 6
29 เมษายน 2567
ชพ0023.8/ว1825 ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EGM) หัวข้อ “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Advancing Inclusive and Sustainable Smart Cities for All) โดย : ชีวาพรเปิดอ่าน : 7
10 เมษายน 2567
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 13 grade โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 12
9 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อมาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 grade โดย : ชีวาพรเปิดอ่าน : 11
29 มีนาคม 2567
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 12 grade โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 17
25 มีนาคม 2567
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : ชีวาพรเปิดอ่าน : 15
20 มีนาคม 2567
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 11 grade โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 16
5 มีนาคม 2567
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 10 grade โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 21
29 กุมภาพันธ์ 2567
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 grade โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 17
23 กุมภาพันธ์ 2567
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9 poll โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 26
16 กุมภาพันธ์ 2567
ชพ 0418/ว553 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 grade โดย : ชีวาพรเปิดอ่าน : 20
15 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 20
13 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 20
13 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page รับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 22
1 กุมภาพันธ์ 2567
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 grade โดย : ชีวาพรเปิดอ่าน : 24
31 มกราคม 2567
find_in_page การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : ชวาลาเปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 197 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10