messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
image ภาพประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 2024[15 มกราคม 2567]
การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[25 ธันวาคม 2566]
เคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานวันธงชาติไทย[28 กันยายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด[17 มิถุนายน 2566]
รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566[16 มิถุนายน 2566]
ประชาสัมพันธ์แนวคิดเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ.2566[2 มิถุนายน 2566]
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566[29 พฤษภาคม 2566]
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566[12 พฤษภาคม 2566]
รณรงค์การทำขยะเปียกในครัวเรือน[7 กุมภาพันธ์ 2566]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 2023 [16 มกราคม 2566]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 22 รายการ)