messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประวัติ อบต.ท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ (077) 547071
ข้อมูลทั่วไป ของ อบต.ท่าข้าม