messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
กำหนดการงานวัดถ้ำปี 2567 เริ่มวันที่เท่าไหร่คะ ประชาชนตำบลท่าข้าม เมื่อ : 2024-02-13 03:43:50 ดู : 22 1
จะมีการรับสมัครเข้าเรียนช่วงไหนครับ และเริ่มสมัครได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ ผู้ปกครอง เมื่อ : 2024-01-15 08:28:49 ดู : 23 1
เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 450 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 นายสุวิชา นนทสุวรรณ เมื่อ : 2023-08-15 07:22:58 ดู : 21 0
อบต.ท่าข้าม จัดงานวันเด็ก ปี 2566 หรือเปล่าคะ ผู้ปกครอง เมื่อ : 2023-01-12 03:06:58 ดู : 33 1
สอบถามตำแหน่งว่างของ อบต.ท่าข้าม ค่ะ มีรับโอนตำแหน่งอะไรบ้างคะ คนท้องถิ่น เมื่อ : 2023-01-10 08:10:40 ดู : 29 1

ทั้งหมด 5 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]