องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อนำมาเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับดำเนินการติดตั้งสายแลนด์ไปยังเครื่องถ่ายเอกสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายพัฒนาภาคใต้ (สี่แยกท่าข้าม-บ้านหนองเรียง) หมู่ที่ 1,2,4 กิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ขนาด 150 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 137 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน เต็นท์ เครื่องเสียง ซุ้มไฟ เครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-63-0054 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บฉ 3837 ชุมพร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน เต็นท์ เครื่องเสียง ซุ้มไฟ เครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน เต็นท์ เครื่องเสียง ซุ้มไฟ เครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างการซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 1267 ซึ่งได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อน้ำดิื่ม จำนวน 25 ถัง ต่อเดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-เดือนกันยายน 2567) สำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อน้ำดื่มแบบถัง จำนวน 25 ถังต่อเดือน เพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะล้อเลื่อน เพื่อใช้ในการสำรวจ วัดระยะ ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (หอประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการรถขุด-ตัก (แบคโฮ) ขนาด 35 แรงม้า ขุดดินเปิดทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทถ่าน อัลคาไลน์ AA สำหรับใช้ใส่นาฬิกา ใส่ไมค์ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายพัฒนาภาคใต้ (สี่แยกท่าข้าม-บ้านหนองเรียง) หมู่ที่ 1,2,4 กิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ขนาด 150 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 137 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายพัฒนาภาคใต้ (สี่แยกท่าข้าม-บ้านหนองเรียง) หมู่ที่ 1,2,4 กิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ขนาด 150 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 137 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายพัฒนาภาคใต้ (สี่แยกท่าข้าม-บ้านหนองเรียง) หมู่ที่ 1,2,4 กิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ขนาด 150 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 137 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโนบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาทำความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และรอบบริเวณใกล้เคียง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางเยี่ยม จันทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางเยี่ยม จันทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายสุรินทร์ บุญช่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางสาวฤดีสรวง ตี้นา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางเยี่ยม จันทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 4 วัน สำหรับโครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างืทำป้ายไวนิลเรือ ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 แผ่น ขนาด 1.2x2.4 เมตร 1 แผ่น และขนาด 2.4x4.8 เมตร 1 แผ่น สำหรับโครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 4 วัน สำหรับโครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 4 วัน สำหรับโครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายพัฒนาภาคใต้ (สี่แยกท่าข้าม-บ้านหนองเรียง) หมู่ที่ 1,2,4 กิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ขนาด 150 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 137 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกคลองแระ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายพัฒนาภาคใต้ (สี่แยกท่าข้าม-บ้านหนองเรียง) หมู่ที่ 1,2,4 กิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ขนาด 150 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 137 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาจัดทำแผนภูมิโครงสร้างองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อชุดตรวจเลือด จำนวน 490 ชุด สำหรับโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กค 3891 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อถังน้ำดิื่มพลาสติก ขนาด 20 ลิตร จำนวน 19 ถัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุทำฝาท่อระบายน้ำ บริเวณแยกท่าข้าม จำนวน 4 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
1 - 50 (ทั้งหมด 302 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7