องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
account_box สำนักปลัด
นางสาววรรณนภา แสงสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-141-9653
นางสาวชวาลา ยังเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087-278-1500
นายอภิชาติ ฟักถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-647-7359
นางวรรณเพ็ญ แก้วนิ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
โทรศัพท์ : 087-472-7919
นายศตคุณ เจียมสกุลรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 095-145-6623
นางสาวศิริพร ฉากพิมาย
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 094-581-2210
นางสาวจีรนันท์ คำนาค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 088-751-6663
นางบุษรา ธรรมวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 061-458-8589
สิบเอกเกียรติศักดิ์ จันทร์ภูญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 097-010-9083
(ว่าง)
ครู คศ.๑
โทรศัพท์ : -
นางสาวพัชรา รอดสะใภ้
ครู คศ.๑
โทรศัพท์ : 086-267-5437
นางอุไร สุขวิลัย
ครู คศ.๑
โทรศัพท์ : 086-120-5742
นายสาโรจ จิตดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทรศัพท์ : 090-864-7371
นายอนุรักษ์ แสงจินดารัตน์
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ : 098-063-6784
นายนุกูล แสงจินดารัตน์
ยาม
โทรศัพท์ : 065-034-5745
นายประศาธน์ จิตทะเน
คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์ : 064-324-3554
นางจินดา พนัสนาชี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 084-898-5203
นางสาวศุภากร วงศ์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทรศัพท์ : 080-038-8053
นายมาโนช จันทร์ทับ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทรศัพท์ : 064-949-3100
นายศิรวิทย์ นาคหญีต
พนักงานดับเพลิง
นายพิชัย ยังจีน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทรศัพท์ : 062-220-2889