องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ศิริพร | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file บันทึกรายงานความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file นโยบายการบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1