messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
ประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
แบบรายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68
แผนอัตรากำลัง 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74
แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 82
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2552-2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1