messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
folder รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2567 | โดย : ชวาลา | เปิดอ่าน : 5
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2566 | โดย : ชวาลา | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ชีวาพร | เปิดอ่าน : 33
บันทึกข้อความคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯเสนอนายกอบต.ท่าข้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ชวาลา | เปิดอ่าน : 34
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ชวาลา | เปิดอ่าน : 52
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1