messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แห่งชาติ ประจำปี 2566
รายละเอียด : "วันที่ 22 มีนาคม "วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)" วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายปิยวัฒน์ ศรีมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมายให้ นายอนันท์ พนัสนาชี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบลท่าข้าม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลท่าข้าม ทำความสะอาดล้างรางระบายน้ำบริเวณ สี่แยกท่าข้าม เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจน การอุดตันภายในท่อระบายน้ำ สามารถระบายน้ำจากแหล่งต่าง ๆ ลงสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลท่าข้าม
ผู้โพส : ชีวาพร